Meeleven met de familie Stoffer

21 februari 2017 -  | Nelleke Ten Kortenaar - Stam

Op 14 februari is in de leeftijd van 89 jaar overleden Jannetje Stoffer – van de Weg, de moeder van Gert Wim en Jannie Stoffer. We condoleren hen, met hun kinderen en verdere familie met dit verlies en wensen hen Gods vertroostende genade toe.

Nelleke ten Kortenaar
Coördinator vrijwilligers HOE


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

22 juni 2022
Thema:

De Baptisten Unie in Moldavië organiseerde van 30 mei tot 3 juni een zomerkamp voor vluchtelingenkinderen. Er kwamen zo’n 120 kinderen op af. Het thema was ‘Gezin, de hoeksteen van de samenleving’. Lees meer

21 juni 2022
Thema:

Ion Miron van de baptistenkerk in Moldavië stuurde een update van de werkzaamheden bij vijf nieuwe opvanglocaties voor kinderen en ouderen. De bouw van de opvanglocaties is financieel mogelijk gemaakt door een RD-actie die in 2019 werd gehouden: Stefan... Lees meer

16 juni 2022