Met Jezus’ ogen kijken

21 oktober 2020 - Thema: , , | Neelke de Fijter

Deze keer geen vrijwilliger, maar een medewerker van HOE in de spotlight: bureaumanager Allard Selles.

1. Wat is jouw taak bij stichting HOE?
Ik ben sinds maart 2019 bureaumanager.

2. Vertel in één zin hoe en waarom je betrokken bent geraakt?
Er ontstond een vacature en ik was geraakt door de wijze waarop stichting HOE het werk invult in Oost-Europa en wilde daar graag mijn steentje aan bijdragen.

3. Wat raakt je in/bij je werk?
Dat je met name door persoonlijk contact leert van elkaar en samen bouwt aan Gods Koninkrijk in Oost-Europa en hier in Nederland.

4. Waarom blijf je het doen?
Omdat we met ons werk als stichting het verschil maken voor veel kwetsbare mensen in Oost-Europa. Daar krijg ik energie van én… ook in Ermelo moet brood op de plank komen 😊

5. Wat heb je geleerd door je contacten in Oost-Europa?
Dankbaar leren zijn voor ‘kleine’ dingen, die dan ineens GROOT worden.

6. Wat vind je mooi/krachtig aan het werk van HOE?
Het werk vertaalt zich in een mooie mix van diaconaat en geloofsopbouw en dit werkt in veel situaties en projecten ook nog eens versterkend 🙏

7. Heb je een wijsheid/spreuk/motto dat je met ons wilt delen?
Van Nelson Mandela, een inspirerend leider: “Passie vind je niet door het klein aan te pakken, door genoegen te nemen met een leven dat minder is dan het leven dat je zou kunnen leiden.”

8. Heb je nog een laatste opmerking, tip of aanvulling?
Zoek altijd het beste in de ander, kijk naar de ander zoals Jezus naar mensen kijkt.


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

De laatste jaren ben ik iemand geweest die echt probeert te vermijden om over discriminatie op basis van nationaliteit en religie te spreken. De reden is dat ik me heb gerealiseerd dat we als Roma en evangelische christenen in... Lees meer