Met eigen ogen zien

30 september 2016 - Thema: , , , | Gerrit Jan van Norel

Op donderdag zijn we naar Chisinau gevlogen. We – dat zijn Jaap Westhuis en Ron Bregman van de werkgroep Moldavië en Zeger de Haan en Gerrit Jan van Norel, leden van het bestuur. In het meerjarenbeleidsplan 2011-2015 stond al dat we ons wilden bezinnen op nieuwe werkgebieden: nieuwe delen in landen waar HOE al actief is en nieuwe landen.

In 2013 is een eerste verkenningsreis in Moldavië geweest. Daarna ontstond de werkgroep Moldavië die twee keer op bezoek ging en in Nederland nogal wat verkennende gesprekken voerde. In 2016 zijn de eerste middelen besteed in Moldavië. Dat lijkt zich goed te ontwikkelen, maar we willen de komende dagen met eigen ogen zien en spreken met de direct betrokkenen. We logeren in het kantoorgebouw van de Baptist Union of Moldova.

Vrijdagmorgen reizen we naar het noorden van Moldavië. Onze chauffeur, tevens onze gids en vertaler, is Vitale Pupazan, directeur van Youth for Christ Moldova. Vandaag staat in het teken van buitenschoolse opvang van de allerarmste kinderen in dorpen. YfC heeft in 42 dorpen groepen, die dit actief oppakken. Uitgangspunt is dat de lokale kerkelijke gemeente de menskracht levert. Dankzij sponsors kan YfC dan de middelen aanreiken en kosten dragen. We bezoeken ’s morgens in Cälärasi een bijeenkomst van leiders van deze groepen. Ze zijn 3 dagen bijeen in een jeugdcentrum om van elkaar en met elkaar te leren. Als coach brengen ze het geleerde over aan het plaatselijke team. Er zit structuur in de bijeenkomst. Het is mooi te ervaren dat zoveel jongeren uit Moldavië hiervoor tijd vrij maken.

’s Middags bezoeken we Budai. Op het naambord is van de B een D gemaakt, en van de D een B: Dubai – en grotere tegenstelling is bijna niet denkbaar. Het geeft ook de zelfspot van de bewoners aan. Budai is een dorp met nog geen 400 inwoners. Er is een gemeente van de Baptist Union. Ook is er sinds kort een team bezig met naschoolse opvang. We worden geïnformeerd door d leden van het team. Om 3 uur komt de groep uit de school naar het kerkgebouw. Ze krijgen een eenvoudige, voedzame warme maaltijd. Als team eten we mee met de kinderen. Communicatie is moeilijk, maar het wordt ons wel duidelijk dat de kinderen het plezierig vinden. Ron laat na de maaltijd een film zien van de activiteiten op De Meerwaarde in Barneveld. Tijdens een actiedag is daar 6.500 euro bijeen gebracht voor dit werk in Moldavië.

We bekijken ook het in aanbouw zijnde jeugdgebouw achter de kerk. Het is de bedoeling dat de naschoolse opvang daarheen verplaatst wordt. Vanuit de kerk blijken ook ideeën te bestaan hoe men diaconaal bezig kan zijn. Men schakelt nu al de kinderen in, die enkele keren per week een warme maaltijd naar alleenstaande ouderen brengen.

Op de terugweg kopen we nog wat fruit voor ’s avonds. Langs de weg staan soms hele rijen verkopers van blauwe en witte druiven, appels, pruimen, walnoten etc.


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

5 december 2022

Aurel Bazavan Aurel studeert aan een Bijbelschool. Hij zit nu in het tweede jaar. Aurel is dit gaan doen, omdat hij meer van het Woord van God te weten wil komen, wil groeien als voorganger. Hij wil in de... Lees meer

5 december 2022

Roma in Oost-Europa hebben geen gemakkelijk leven. Dat meld Julianna Micik, onderwijsadviseur van de Hongaarse Hervormde Kerk in Oekraïne. Lage educatie heeft nog nooit zoveel problemen en serieuze consequenties gegeven als nu. Roma hebben altijd wel in armoede geleefd,... Lees meer

2 december 2022

Anasztásia in Oekraïne werd geboren in 2017 als het 4e kind in de familie. Haar moeder staat er alleen voor om de zes kinderen op te voeden. De oudste is Nikoletta, geboren in 2009, dan komt Vitalij, geboren in... Lees meer