Missionair gemeente-zijn: hoe doe je dat?

19 maart 2020 - Thema: , | Bram van Duinen

Van 21-23 april 2020 zal in het Slowaakse Rimaszombat een conferentie worden gehouden van predikanten uit Slowakije en Nederland. De wens om zo’n conferentie te houden is alweer enkele jaren geleden uitgesproken in de contacten die wijlen Albert Heldoorn en Henk Selles hadden met László Fazekas, de bisschop van de Reformed Christian Church of Slovakia (RCSS). Vorig jaar is in gesprekken met de bisschop een en ander nader uitgewerkt. Toen heeft ook de GZB zich hierbij aangesloten. Zij organiseert mede de conferentie.

De RCCS vindt een ontmoeting van predikanten uit beide landen belangrijk. Bij een voorbespreking gaf de kerkleiding aan geïnspireerd te zijn door Romeinen 1:12 (HSV: “…om bemoedigd te worden door het onderlinge geloof…”). De kerk bevindt zich in een overgangsfase. De betrokkenheid van gemeenteleden bij het gemeenteleven neemt af. Er wordt gezocht naar manieren om randkerkelijken erbij te betrekken. Dat is een zoektocht, want hoe doe je dat? Daarnaast trekken gemeenteleden weg om een beter bestaan op te bouwen. In hun plaats zijn er vaak Roma komen wonen. In de RCCS is een bewustzijn ontwaakt om met het evangelie present te zijn onder de Roma. Roma worden veelal met de nek aangekeken. Ook de kerk hield zich vaak afzijdig van de Roma. Dat begint te veranderen.

Op de conferentie staat de vraag centraal hoe je missionair gemeente kunt zijn. Hoe belangrijk is dit voor ons en wat is het belangrijkste doel van missionair gemeente-zijn? Tijdens de conferentie zullen we verkennen in wat voor wereld we leven. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen Slowakije en Nederland? Vervolgens stellen we ons de vraag: wat is er mogelijk op missionair gebied? We bespreken projecten van de kerken in beide landen. Daarna komt de vraag aan de orde hoe we in onze gemeenten het verlangen kunnen opwekken om open gemeente te zijn. Ook zullen enkele projecten worden bezocht. Hoe geeft men bijvoorbeeld invulling aan de Romazending en het onderwijs in de Kindergartens (een soort kleuterschool)? In Slowakije zijn vrijwel geen christelijke scholen. De kerk vindt het belangrijk dat in de Kindergartens christelijk onderwijs wordt gegeven.


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

Gerelateerde projectinfo

Gedeeld geloof [904492]

17 mei 2023

Het blad Örömhír (= Blijde Boodschap) is een christelijk jeugdblad met Bijbelvertellingen, christelijke verhalen, tekeningen en puzzels. Vanaf 2023 wordt materiaal ook online aangeboden. Een trend die aansluit bij de leeftijdsgroep van zondagschoolkinderen (9-14 jaar). Örömhír wordt ook gebruikt... Lees meer

5 mei 2023
Thema:

Wil jij je als vrijwilliger inzetten voor kinderen van ouders zonder scholing? Kinderen die alleen met speciale voorbereiding op de basisschool kunnen starten. Enthousiast om samen te werken met andere vrijwilligers, om te reizen en heb je interesse voor... Lees meer

5 mei 2023

Partner Sándor-Zsolt Szabó, directeur van Cristian Endor uit Oradea (Roemenië) bedankt alle giftgevers voor het financieel mogelijk maken van het zomerkamp in 2022. De wens is om in 2023 opnieuw een zomerkamp te organiseren voor kwetsbare kinderen. Dit geeft... Lees meer