Missionair gemeente-zijn: hoe doe je dat?

19 maart 2020 - Thema: , | Bram van Duinen

Van 21-23 april 2020 zal in het Slowaakse Rimaszombat een conferentie worden gehouden van predikanten uit Slowakije en Nederland. De wens om zo’n conferentie te houden is alweer enkele jaren geleden uitgesproken in de contacten die wijlen Albert Heldoorn en Henk Selles hadden met László Fazekas, de bisschop van de Reformed Christian Church of Slovakia (RCSS). Vorig jaar is in gesprekken met de bisschop een en ander nader uitgewerkt. Toen heeft ook de GZB zich hierbij aangesloten. Zij organiseert mede de conferentie.

De RCCS vindt een ontmoeting van predikanten uit beide landen belangrijk. Bij een voorbespreking gaf de kerkleiding aan geïnspireerd te zijn door Romeinen 1:12 (HSV: “…om bemoedigd te worden door het onderlinge geloof…”). De kerk bevindt zich in een overgangsfase. De betrokkenheid van gemeenteleden bij het gemeenteleven neemt af. Er wordt gezocht naar manieren om randkerkelijken erbij te betrekken. Dat is een zoektocht, want hoe doe je dat? Daarnaast trekken gemeenteleden weg om een beter bestaan op te bouwen. In hun plaats zijn er vaak Roma komen wonen. In de RCCS is een bewustzijn ontwaakt om met het evangelie present te zijn onder de Roma. Roma worden veelal met de nek aangekeken. Ook de kerk hield zich vaak afzijdig van de Roma. Dat begint te veranderen.

Op de conferentie staat de vraag centraal hoe je missionair gemeente kunt zijn. Hoe belangrijk is dit voor ons en wat is het belangrijkste doel van missionair gemeente-zijn? Tijdens de conferentie zullen we verkennen in wat voor wereld we leven. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen Slowakije en Nederland? Vervolgens stellen we ons de vraag: wat is er mogelijk op missionair gebied? We bespreken projecten van de kerken in beide landen. Daarna komt de vraag aan de orde hoe we in onze gemeenten het verlangen kunnen opwekken om open gemeente te zijn. Ook zullen enkele projecten worden bezocht. Hoe geeft men bijvoorbeeld invulling aan de Romazending en het onderwijs in de Kindergartens (een soort kleuterschool)? In Slowakije zijn vrijwel geen christelijke scholen. De kerk vindt het belangrijk dat in de Kindergartens christelijk onderwijs wordt gegeven.


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

Gerelateerde projectinfo

Gedeeld geloof [904492]

27 januari 2023

De baptistengemeente Golgota in Obreja Veche (Moldavië) is bezig met de bouw van een multifunctioneel centrum voor naschoolse opvang van kinderen en dagopvang van ouderen. Stichting HOE ontving een nieuwe rapportage. Het geld dat beschikbaar gesteld is, is onderdeel... Lees meer

24 januari 2023

Mijn naam is Erzsébet Antal. Ik ben geboren in Szernye, een klein dorp in Transkarpatië. Ik ben moeder van drie kinderen. Ik heb de basisschool in Szernye afgerond. Ik heb in Munkács (Oekraïne) de opleiding voor leerkrachten gevolgd, in... Lees meer

20 januari 2023

De Hongaarse Hervormde Kerk in Oekraïne organiseerde in 2022 zomerkampen in plaatselijke kerkelijke gemeenten: Tivadar, Tiszapéterfalva, Tiszabökény, Dimicső, Tiszaágtelek, KisDobrony, Nagy-Dobrony noord- en zuidkamp, Badaló, NagyBereg, Mezővári, Beregszász en Szernye. In totaal namen 800 kinderen deel aan de zomerkampen.... Lees meer