Missionair gemeente-zijn: hoe doe je dat?

19 maart 2020 - Thema: , | Bram van Duinen

Van 21-23 april 2020 zal in het Slowaakse Rimaszombat een conferentie worden gehouden van predikanten uit Slowakije en Nederland. De wens om zo’n conferentie te houden is alweer enkele jaren geleden uitgesproken in de contacten die wijlen Albert Heldoorn en Henk Selles hadden met László Fazekas, de bisschop van de Reformed Christian Church of Slovakia (RCSS). Vorig jaar is in gesprekken met de bisschop een en ander nader uitgewerkt. Toen heeft ook de GZB zich hierbij aangesloten. Zij organiseert mede de conferentie.

De RCCS vindt een ontmoeting van predikanten uit beide landen belangrijk. Bij een voorbespreking gaf de kerkleiding aan geïnspireerd te zijn door Romeinen 1:12 (HSV: “…om bemoedigd te worden door het onderlinge geloof…”). De kerk bevindt zich in een overgangsfase. De betrokkenheid van gemeenteleden bij het gemeenteleven neemt af. Er wordt gezocht naar manieren om randkerkelijken erbij te betrekken. Dat is een zoektocht, want hoe doe je dat? Daarnaast trekken gemeenteleden weg om een beter bestaan op te bouwen. In hun plaats zijn er vaak Roma komen wonen. In de RCCS is een bewustzijn ontwaakt om met het evangelie present te zijn onder de Roma. Roma worden veelal met de nek aangekeken. Ook de kerk hield zich vaak afzijdig van de Roma. Dat begint te veranderen.

Op de conferentie staat de vraag centraal hoe je missionair gemeente kunt zijn. Hoe belangrijk is dit voor ons en wat is het belangrijkste doel van missionair gemeente-zijn? Tijdens de conferentie zullen we verkennen in wat voor wereld we leven. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen Slowakije en Nederland? Vervolgens stellen we ons de vraag: wat is er mogelijk op missionair gebied? We bespreken projecten van de kerken in beide landen. Daarna komt de vraag aan de orde hoe we in onze gemeenten het verlangen kunnen opwekken om open gemeente te zijn. Ook zullen enkele projecten worden bezocht. Hoe geeft men bijvoorbeeld invulling aan de Romazending en het onderwijs in de Kindergartens (een soort kleuterschool)? In Slowakije zijn vrijwel geen christelijke scholen. De kerk vindt het belangrijk dat in de Kindergartens christelijk onderwijs wordt gegeven.


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

Gerelateerde projectinfo

Gedeeld geloof [904492]

28 februari 2024

Geloof delen verandert levens! Alleen God kan iemands leven veranderen én zet daar vaak Zijn kinderen voor in. Ons verlangen is om in Oost-Europa samen met de plaatselijke kerk het geloof te delen en te bouwen aan Gods Koninkrijk.... Lees meer

13 februari 2024

Welke acties doen we voor de ouderen van het Pentru Bunica sponsorprogramma? De ouderen ontvingen van de sponsors uit Nederland een mooi pakketje met warme kleding, een stukje zeep, tandpasta en nog wat andere cadeautjes. De pakketjes zijn uitgedeeld... Lees meer

26 januari 2024
Thema:

Stichting HOE zoekt een kantoorvrijwilliger die administratieve werkzaamheden op kantoor of thuis uitvoert voor een halve dag of twee dagdelen in de week. Voor meer informatie over deze functie, neem contact op per mail met bureaumanager Allard Selles aselles@stichtinghoe.nl of telefonisch... Lees meer