Ondergrond voor elke dag

23 oktober 2018 - Thema: , | Albert Heldoorn

(Henk Selles en Albert Heldoorn reizen weer door Slowakije.
Ze doen dit vanaf 1981. Dit is blog 9 van 9.)

In Slowakije is de situatie met jonge mensen nogal verschillend van Nederland. De vanzelfsprekendheid waar wij in Nederland van uitgaan dat er overal christelijk onderwijs is, ontbreekt daar. Wie zijn kinderen in een christelijke sfeer wil opvoeden is aangewezen op zijn ouderlijke plicht en op het godsdienstig onderwijs in de christelijke gemeente. Maar ook dat kan belemmerd worden wanneer zoon of dochter gaat studeren in een stad. In slechts twee plaatsen, Levice en Rimavska Sobota, is een gereformeerd gymnasium. Op vijf plekken, verspreid over het hele land, is een christelijke lagere school. Vooral deze laatste scholen beschouwen de Slowaakse hervormden als een grote zegening. Het is trouwens erg lastig om jaarlijks de exploitatie van de scholen rond te krijgen. Stichting HOE ondersteunt daarom de scholen. (Projectnr. 50.19.12)


Grotendeels komt het er op neer, dat de leerlingen overdag geen godsdienstles krijgen, hoewel op een aantal scholen godsdienstonderwijs wordt gegeven door een vrijwilliger uit de kerken. ’s Zomers hebben de jongelui meer dan twee maanden vakantie. Een prima gelegenheid om de bijbelkennis op te halen en met elkaar te bidden en te spreken over Jezus. De jeugdorganisatie Firesz stimuleert de zomerkampen op allerlei manieren. Men publiceert veel materiaal en stimuleert via de moderne media de betrokkenheid bij het geloof. Voor kinderen in de lagere schoolleeftijd is er Fireszke, speciaal geënt op hun interesses. Veel vrijwilligers en predikanten participeren in de jeugdkampen. (Projectnr. 19.46.12)
Ds. Miklós Kiss is de energieke voorzitter van Firesz en is naast zijn taak als predikant in Strazne wekelijks bezig de activiteiten van Firesz te coördineren. Hij vertelt enthousiast over de laatste zomerkampen, die overal in het land worden gehouden voor duizenden kinderen. De kampen met een mix van ouderen en jongeren is dit jaar erg goed bevallen en zal volgend jaar een vervolg krijgen.
Firesz zorgt er voor, dat de nadruk in de kampen ligt op het bijbrengen van bijbelkennis en het praten over geloofsvragen om de jongelui voor de tijd op school een goede ondergrond te geven. Voor velen zijn de zomerkampen al jaren een tijd om naar uit te zien.

 


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

Zegen voor al mijn broeders en zusters, Ik wil graag met jullie delen wat er bij ons is gebeurd. Zoals jullie misschien op mijn Facebook profiel hebben gezien, ben ik met veel veranderingen bezig. Ik ben broeder dominee het... Lees meer

Geliefden in Jezus, Graag wil ik vertellen wat we in de periode januari tot maart hebben gedaan. In Djurdjevo hebben we activiteiten met kinderen gedaan, zondagsschool, naailes, ‘fruitdag’. We hebben met twee kinderen gesproken die thuis en op school... Lees meer