“Onderwijs voor Romakinderen ontzettend belangrijk”

5 december 2022 -  | Herbert van Daalen

Roma in Oost-Europa hebben geen gemakkelijk leven. Dat meld Julianna Micik, onderwijsadviseur van de Hongaarse Hervormde Kerk in Oekraïne. Lage educatie heeft nog nooit zoveel problemen en serieuze consequenties gegeven als nu. Roma hebben altijd wel in armoede geleefd, maar ze konden in hun levensonderhoud voorzien door het vervaardigen van producten van hout of metaal die onmisbaar waren in de huishoudens van boerderijen ( geweven manden, houten bakken, lepels, zeven, spijkers, etc.). Ze verkochten deze attributen.

Ook voor het werken op het land voor de oogst, het dorsen en oogsten, konden de Roma zich laten verhuren. Het werk rondom het huis zoals kalken, pleisteren, repareren van gaten, messen en zeisen slijpen, en al het voorkomende werk werd door Roma uitgevoerd. Aankopen of verzamelen van veren, vodden en kruiden en dat weer verkopen in de dorpen, langs de deuren gaan met koopwaar. In veel dorpen werd een Roma gezocht als smid en als paardentrimmer.

Veel Roma bakten hun eigen brood en maakten bakstenen van klei. Dit alles gaf hen een inkomen voor het levensonderhoud. Deze activiteiten waren niet afhankelijk van onderwijs. In de tegenwoordige ontwikkelde wereld zijn al deze vaardigheden, die de Roma bezaten en eeuwenlang hen hebben verzekerd van inkomen, onnodig geworden. Gedurende de laatste 30 jaar was het voor de opgroeiende generatie niet langer nodig de beroepen van hun vaders te leren en dat over te nemen, maar ze moeten de huidige beroepen leren, een schooldiploma halen, liefst op middelbare school niveau.

Tot op vandaag hebben nog zeer weinigen deze opdracht gerealiseerd, ook al zouden ze willen, het is bijna onmogelijk voor ze.  Het is altijd duidelijk dat hij een Roma is en een hogere opleiding is hoog gegrepen. Er zijn twee voorwaarden: Het verstrekken van gekwalificeerd onderwijs en het corrigeren en elimineren van de nadelen die voortkomen uit een andere socialisatie achtergrond en versterken van de geboden hulp. Daarom is het zo ontzettend belangrijk dat de Romakinderen naar school kunnen! Dankzij de Romascholen in het westen van Oekraïne worden kinderen aangemoedigd om zich te ontwikkelen en hun levensstijl te veranderen.


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

17 mei 2023

Het blad Örömhír (= Blijde Boodschap) is een christelijk jeugdblad met Bijbelvertellingen, christelijke verhalen, tekeningen en puzzels. Vanaf 2023 wordt materiaal ook online aangeboden. Een trend die aansluit bij de leeftijdsgroep van zondagschoolkinderen (9-14 jaar). Örömhír wordt ook gebruikt... Lees meer

5 mei 2023
Thema:

Wil jij je als vrijwilliger inzetten voor kinderen van ouders zonder scholing? Kinderen die alleen met speciale voorbereiding op de basisschool kunnen starten. Enthousiast om samen te werken met andere vrijwilligers, om te reizen en heb je interesse voor... Lees meer

5 mei 2023

Partner Sándor-Zsolt Szabó, directeur van Cristian Endor uit Oradea (Roemenië) bedankt alle giftgevers voor het financieel mogelijk maken van het zomerkamp in 2022. De wens is om in 2023 opnieuw een zomerkamp te organiseren voor kwetsbare kinderen. Dit geeft... Lees meer