Ontmoeting in Hinova

22 mei 2019 -  | Wout van de Water

M.J. Aman, preses van de algemene kerkenraad in Nijkerk, bezocht samen met vrijwilliger Wout van de Water de opening van de nieuwe kerk in Hinova (Roemenië). Hij schreef het volgende verhaal voor de kerkbode in Nijkerk: “Palmzondag was voor de gemeente van Hinova een bijzondere dag. Mede door onze gemeente was het mogelijk om een kerkgebouw in gebruik te nemen. Een enorme aanwinst voor de gemeente. Een gebouw waar zij het Woord mogen horen en waar naast de woordverkondiging het diaconaat en jongerenwerk gestalte krijgt. Voor alle aanwezigen een bijzonder gebeurtenis. Ik wil u even meenemen in wat we daar hebben ervaren.

Vorige week vrijdag reisden op uitnodiging van de stichting Hulp Oost Europa (HOE) namens de algemene kerkenraad Evert Gardebroek en ondergetekende samen met Wout en Teunie van de Water en Jaap Westhuis af naar Roemenië. Laatstgenoemden hadden namens HOE de reis georganiseerd. Na een voorspoedige reis hebben we zaterdag samen met de leden van Oost-Europa-commissies uit Waarder en Oosterwolde Gld de omgeving bezocht. Om een indruk te krijgen onder welke omstandigheden het werk in deze regio plaatsvindt, werden we door Elly Steenbergen rondgeleid. Elly is de weduwe van Gerrit Steenbergen, die, zoals in het vorige Kerknieuws is vermeld, ongeveer twintig jaar geleden een aantal gemeenten heeft gesticht in de regio Oltenia, maar in 2009 moest terugkeren wegens een herseninfarct.

Elly nam ons mee naar een echtpaar waarvan de vrouw ons vertelde dat het werk haar tot bekering en tot zegen is geweest. Indrukwekkend om haar verhaal te horen. We hebben haar en haar man een aantal verzen uit psalm 27 en 134 toegezongen. Dat het psalmgezang in de omtrek te horen was, bleek wel uit de aanloop die was ontstaan. Een aantal dorpsbewoners bleef op een afstand toekijken om te vernemen wat er in het huis gebeurde, waar wij genodigd waren.

Na een hartelijk afscheid gingen we naar een Roma gezin, waarvan de vader elders in het dorp woont omdat hij het met een andere vrouw houdt en wij hartelijk werden ontvangen door de vrouw des huizes. Zij liet ons trots zien hoe zij haar eigen huis runt en hoe haar onderkomen was gebouwd. Zo was het dak van betonplaten gemaakt die gemengd waren met dekens. Zo was een dak met isolatie gerealiseerd. Het gezin woont in twee ruimten. Een slaapruimte waar ze met alle kinderen slaapt en een ruimte waarin wordt geleefd en gekookt. Bijzonder was het te vernemen dat ondanks de grote armoede waarin zij leeft met haar gezin, zij levensvreugde uitstraalde.

Zondag maakten we een bemoedigende en zegenrijke dienst mee. Niet alleen omdat het kerkgebouw in gebruik genomen kon worden, maar omdat we ook mochten horen hoe één van de bestuursleden van BER de aanwezigen een rijke Christus voor de zondaar mocht verkondigen. Dit deed hij aan de hand van Johannes 6:40 ‘En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag’ Hiermee werd het Brood des Levens rijkelijk uitgedeeld. Vervolgens sprak de regio-predikant en mocht Wout van de Water namens HOE de gemeente toespreken. Wout deed dat aan de hand van Nehemia 8 vers 10, waarbij wordt heen gewezen naar de onderwijzing in de wet die werd voorgelezen sinds de eerste terugkeer uit Babel, in de maand waarin de Grote Verzoendag werd gehouden en het Loofhuttenfeest werd gevierd. Ondanks dat de droefheid over hun zonden een positieve reactie was, was de blijdschap over de herstelde band met God het uiteindelijke doel van het onderricht. Nehemia kreeg opdracht om de muren van Jeruzalem te herstellen. Zo mocht ook in Hinova gebouwd worden. Mooi als op zo’n gebouw dan ‘Nehemia’ mag prijken.

Door Elly werd het naambord in ontvangst genomen en aan evangelist Aurel Bazavan werd een kanselbijbel overhandigd, met de wens dat Aurel en zijn vouw Lily het Woord met zegen mogen verkondigen. Aurel bedankte geëmotioneerd de gemeenten uit Nederland dat zij mogelijk hadden gemaakt dat de kerk in gebruik genomen kon worden. Maar ‘Waar God Zijn kerk bouwt, bouwt de duivel zijn kapel er naast’ werd door hem in de afgelopen jaren vaak ervaren, zodat hij dankbaar en verwonderd was. Vervolgens hieven de mannenbroeders en vrouwen uit Nederland psalm 134 aan om hiermee de verbondenheid tot uiting te brengen. Na afloop werd met alle aanwezigen een maaltijd gebruikt en vertrokken wij weer naar ons pension in Dobreta – Turnu Severin om ons voor te bereiden op de dag dat we weer moesten vertrekken uit Roemenië. Vertrekken met een rijke en diepe ervaring die je niet gauw zult vergeten.”


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

17 mei 2023

Het blad Örömhír (= Blijde Boodschap) is een christelijk jeugdblad met Bijbelvertellingen, christelijke verhalen, tekeningen en puzzels. Vanaf 2023 wordt materiaal ook online aangeboden. Een trend die aansluit bij de leeftijdsgroep van zondagschoolkinderen (9-14 jaar). Örömhír wordt ook gebruikt... Lees meer

5 mei 2023
Thema:

Wil jij je als vrijwilliger inzetten voor kinderen van ouders zonder scholing? Kinderen die alleen met speciale voorbereiding op de basisschool kunnen starten. Enthousiast om samen te werken met andere vrijwilligers, om te reizen en heb je interesse voor... Lees meer

5 mei 2023

Partner Sándor-Zsolt Szabó, directeur van Cristian Endor uit Oradea (Roemenië) bedankt alle giftgevers voor het financieel mogelijk maken van het zomerkamp in 2022. De wens is om in 2023 opnieuw een zomerkamp te organiseren voor kwetsbare kinderen. Dit geeft... Lees meer