“Oorlog heeft grote consequenties voor scholen”

30 november 2022 - Thema: | Herbert van Daalen

De oorlog in Oekraïne heeft grote consequenties voor de Romascholen in het westen van Oekraïne, die door stichting HOE worden ondersteund. Julianna Micik, onderwijsadviseur van de Hongaarse Hervormde Kerk in Oekraïne, schrijft dat “dit het gevolg is van de in toenemende mate wrede oorlog die doorgaat tot op de dag van vandaag. Sinds 1 september mogen kinderen alleen naar school als er een schuilkelder is waarin de kinderen kunnen vluchten als het luchtalarm afgaat.”

Julianna vertelt dat de Romaschool in Bótrágy geen schuilkelder heeft. “Het is echter wel mogelijk om voedselpakketjes uit te delen om mee naar huis te nemen. Dit gebeurt drie keer per week: maandag, woensdag, vrijdag. Ongeveer 60-70 kinderen profiteren hiervan. Maandag en vrijdag krijgen ze een sandwich met thee en op woensdag een warme eenpansmaaltijd. Dit is een grote hulp voor families bij het grootbrengen van meerdere kinderen in erg armoedige omstandigheden.

Vanaf 10 oktober is de situatie verergerd. Dagelijks gaan de sirenes af, ook in Transkarpatië (Hongaarstalige gebied in Oekraïne, red.). We danken God dat we tot nu toe niet zijn getroffen door een raketaanval en we hopen dat het zo blijft. Vanwege de raketaanvallen in andere provincies van het land is de elektriciteitslevering vaak onderbroken. De bevolking is gevraagd om erg zuinig te zijn en is gewaarschuwd voor stroomonderbrekingen. In het algemeen zijn de prijzen van voedsel en brandstof drastisch gestegen. Storingen in het elektriciteitsnet zijn een groot probleem voor de kleuterscholen. Kleuterscholen mogen lesgeven aan oproepbare groepen als ze tenminste een schuilkelder hebben, maar het is de vraag welke schoolgebouwen aan alle voorwaarden voldoen om een normaal dagelijks werkschema te volgen.”


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

27 januari 2023

De baptistengemeente Golgota in Obreja Veche (Moldavië) is bezig met de bouw van een multifunctioneel centrum voor naschoolse opvang van kinderen en dagopvang van ouderen. Stichting HOE ontving een nieuwe rapportage. Het geld dat beschikbaar gesteld is, is onderdeel... Lees meer

24 januari 2023

Mijn naam is Erzsébet Antal. Ik ben geboren in Szernye, een klein dorp in Transkarpatië. Ik ben moeder van drie kinderen. Ik heb de basisschool in Szernye afgerond. Ik heb in Munkács (Oekraïne) de opleiding voor leerkrachten gevolgd, in... Lees meer

20 januari 2023

De Hongaarse Hervormde Kerk in Oekraïne organiseerde in 2022 zomerkampen in plaatselijke kerkelijke gemeenten: Tivadar, Tiszapéterfalva, Tiszabökény, Dimicső, Tiszaágtelek, KisDobrony, Nagy-Dobrony noord- en zuidkamp, Badaló, NagyBereg, Mezővári, Beregszász en Szernye. In totaal namen 800 kinderen deel aan de zomerkampen.... Lees meer