Opgave kinderblad Örömhír

Deze bestelling wordt via dit formulier doorgegeven aan de Hongaarse uitgever. Dit formulier is bedoeld voor gemeentecontacten waarvan de Nederlandse partner gemeente de abonnementen op Örömhir volledig voor haar rekening neemt van haar partnergemeente in Oost-Europa. De bladen worden via de normale kanalen naar de gemeente gezonden.

Aanvraagformulier kinderblad Örömhír

Stap 1 van 3

  • Nederlandse Partner