Opwekking!

16 juli 2019 - Thema: , , , | Neelke de Fijter

God is genadig en we hebben de laatste tien dagen zijn genade ook gezien.

Allereerst wil ik zeggen: hartelijk dank voor jullie gebeden voor ons!

De jongen die bij een ongeluk betrokken was en twee dagen in coma werd gehouden vanwege de pijn is weer naar een gewone kamer overgeplaatst. Het ging steeds beter met hem en hij is nu weer thuis. Hij heeft geen transplantatie nodig en is genezen. Halleluja!

Blijf alsjeblieft bidden voor Miladin: hij is niet meer bij zijn adoptiegezin. Hij woont nu in een groot gebouw in Novi Sad, samen met een heleboel mensen die drugs gebruiken. Hij is daar met zijn neef. Ik wil er graag met een team heen om het Woord daar te verkondigen. Ik probeer nu samen met de politie plannen te maken om toestemming te krijgen om daar te gaan preken.

Mirko, oom en ik zijn bij een seminar in Novi Sad geweest, om te leren over revitalisatie van kerken. Daar heb ik een bevriende voorganger ontmoet, die tegenwoordig een team van artsen en verplegers/verpleegsters heeft. Hij helpt arme mensen door middel van medische zorg en medicijnen.
Ik heb hem dus gevraagd of hij ook naar ons en onze bediening kan komen om medische zorg te geven aan kinderen en volwassenen.
En dus kwamen ze. We zijn naar Djurdjevo gegaan en hebben daar zondagsschool gedaan. Daarna hebben we plannen gemaakt voor maandagavond: ze zouden komen om ons te helpen door de kinderen en volwassenen te checken.
Maandagavond begonnen we om 18.00 uur. Ik dacht dat het wel snel zou gaan, maar de zuster maakte eerst een lijst met aandoeningen, problemen en de wensen voor de dokter. Daarna gingen ze naar de dokter, maar daar begon het…
De dokter sprak met de kinderen en volwassenen. Hij checkte hen en gaf medicijnen, maar daarna vroeg hij of ze Jezus kenden. Twintig mannen en vrouwen kwamen tot Jezus, het was geweldig!

Een vrouw die geen christen was, kwam met veel pijn in haar benen en rug. Ze accepteerde Jezus en er werd voor haar gebeden. Ze zei: “Oké, ik ga naar huis. Het is nog hetzelfde, ik heb nog steeds pijn.”
Maar na twintig minute kwam ze terug naar de kerk rennen, riep ze al haar vrienden en familie en was ze helemaal genezen. Ze kwam bij de dokter en zei: “Dokter, het gaat goed met mij en ik heb geen pijn meer.”

Een voor een ging het, vijftig kinderen en vijftig volwassenen. Om 22.00 uur zei ik tegen de dokter: “Als je wilt afronden, is het goed. Het is al laat.” De dokter ging naar buiten om te zien hoeveel mensen er nog aan het wachten waren en hij zei: “Mensen, toen Jezus naar een dorp kwam, bleef hij en hielp hij allen die in nood waren. Dus ik blijf hier om jullie allemaal te checken.” We bleven tot 2.00 uur ’s nachts in Djurdjevo om te helpen.

Velen werden bevrijd en ontvingen vrijheid en genezing. Ik huilde en zei: “Dank u, Heer.” Ik zag dat zoveel mensen eerst tot Jezus kwamen en dat er daarna velen werden genezen. Mensen praten er nog steeds over en mij werd verteld dat er nog drie mensen genezen zijn. Ze zijn naar de dokter geweest en hebben bevestigd gekregen dat ze genezen zijn.
De Heilige Geest was aan het werk in Djurdjevo.

Er was een meisje van zes jaar oud, mijn andere dochter Goca. Ze kwam voor de check en de zuster vroeg haar: “Wat is je naam?” Ze zei: “Goca, en ik ben zes jaar.” “Wat is je achternaam?” vroeg de zuster. Het meisje boog haar hoofd en was stil. Ik zei: “Goca, vertel de zuster alsjeblieft je naam.” Ze keek me aan en zei: “Dominee, ik weet mijn achternaam niet. Ik weet niet wie mijn vader is, ik weet niet wie mijn moeder is; ze komt nooit om me te zien en ze belt me nooit.”
Haar woorden raakten me, de zuster begon te huilen en ik zei: “Vanaf vanavond heb je een achternaam: je bent nu van mij, je bent nu een Subotin.” Ze was heel blij dat ik als een vader voor haar was bij de dokter.
God is groot, Hij kent onze noden en Hij zegent ons.
Het was een heel mooie avond. We hebben de artsen bedankt en ze gingen naar huis.

Woensdag hebben we een evangelisatieactie georganiseerd in Selenca. Er was een concert en een preek en we hebben voor zieke mensen gebeden.
Toen we met de aanbidding begonnen, kwamen alle mensen uit het kamp en alle kinderen. Eén man begon te huilen en riep: “Jezus, Jezus, help me.”
Drie meiden van rond de dertien jaar oud huilden en huilden en zeiden: “Het voelt alsof we een liter palenka hebben gedronken.” Ze konden zich niet bewegen, vielen op hun knieën en riepen God aan.
Een vrouw was heel ziek. Ze kwam en we baden voor haar. Ze zweette en huilde en ze zei: “Help me, ik kan niet lopen. Ik voel dat ik op de knieën moet.” Ik zei tegen haar: “Ga dan op je knieën.” Onmiddellijk deed ze dat en ze beleed haar zonden aan Jezus.

We voelden God zo dichtbij. Iedereen bleef en bad en werd aangeraakt. Nadien hebben veertig mensen gebeden om Jezus aan te nemen in hun leven. Velen werden aangeraakt en vroegen meer tijd voor Bijbeluitleg.

Ljubica, de vrouw van Mirko, heeft geholpen met de kinderen in Selenca. Zij leidt daar de zondagsschool en de kinderclub. Ze treft nu voorbereidingen om de kinderen bij hun huiswerk te helpen. Ze heeft het op haar hart gekregen om de kinderen in Selenca te helpen.
Ljubica is ook heel actief in de ondersteuning van Mirko in Ruski Krstur. Ook leidt ze het werk met de kinderen en een kleine kring in Kula. We zijn erg dankbaar voor haar hulp.

In twee dagen zijn zovelen tot Jezus gekomen. De oogst is klaar, dus ik heb een visie en een droom om naar meer kampen te gaan om ook daar te preken tot de mensen en de kinderen; om hen aan te raken met Zijn liefde.
Bid hier alsjeblieft voor. We hebben aanbiddingsteams nodig, meer financiën voor de trips (het reizen) en meer helpers. Vanaf maandag gaan we verder met het verspreiden van het evangelie. Ik voel dat de tijd daar is om te preken en redding te brengen.

Vierentwintig kinderen uit Vrbas en Kucura hebben de zegen van het Rode Kruis gekregen om naar Montenegro te gaan voor een vakantie aan zee van tien dagen. In Djurdjevo hadden we vorige week vanwege de vreselijke regen weer een overstroming en weer ontstonden dezelfde problemen. Bid alsjeblieft voor de situatie daar.

Ik wil deze dingen met jullie delen, zodat je weet dat God ons hoort en antwoordt.

Zegen van ons,
Alex en het team

 


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

5 juni 2020

Het Christelijk Noodhulpcluster roept kerken op om zondag 28 juni extra tijd te nemen voor gebed voor de wereld. Stichting HOE ondersteunt, samen met andere christelijke organisaties, deze oproep van harte. Psalm 67 Psalm 67 is een gezamenlijk gebed... Lees meer

3 juni 2020
Thema: , , , ,

In de Gereformeerde Christelijke Kerken in Farná en Velké Ludince (Slowakije) steunen we 45 oude mensen, omdat de jonge familieleden geen steun kunnen geven of op bezoek kunnen in verband met de quarantainetijd. Deze mensen zijn al acht weken... Lees meer