Bestuur

Voorzitter

Ing. Gerrit Jan van Norel

Nijkerk

Tweede voorzitter

Martin Holtland

IJsselmuiden

Secretaris

Gera Geluk-van de Werken

Huizen

Penningmeester

Adri Robijn RA

Sommelsdijk

Lid, voorzitter Regioverband

Drs. Gerth Westmaas

Nieuwerkerk a/d IJssel

Lid, uitvoering vrijwilligersbeleid

Nelleke ten Kortenaar - Stam

Delfgauw

Lid, voorzitter commissie Fondsenwerving Publiciteit

Drs. Zeger de Haan

Nijkerk

lid, voorzitter jongerencommissie

Ir. Jacob Meijer

Gouda

Functies bestuur en raad van toezicht


Beloningsbeleid Stichting Hulp Oost-Europa:

Buiten de vergoeding van de door hen gemaakte kosten, ontvangen de bestuursleden geen beloning voor hun diensten aan de stichting.

Statuten Artikel 5, lid 21

Bevoegdheden bestuur

Het bestuur is bevoegd te besluiten tot:

 1. het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, het vervreemden en het bezwaren van registergoederen;
 2. het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een ander sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt;
 3. het aanstellen van personeel in dienst van de stichting.
 4. de bij a. en b. bedoelde besluiten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Statuten Artikel 6

Raad van Toezicht

Voorzitter

Dr. Cees Gooijer

Huizen

Secretaris

Cor van Groningen

Delft

Lid

Ds. Jan Verhaar

Krimpen aan den IJssel

Lid

Ir. Evert Raaijen

Harderwijk

Lid

Mr. Rijk van Dam

Barneveld

Lid

Mr. Ton Tanghe

Huizen

Medewerkers

Bureaumanager

Allard Selles

Fulltime

Communicatie en fondsenwerving

Herbert van Daalen

Fulltime

Financiën

Marja Meijwaard

Parttime

Jongerenactiviteiten / fondsenwerving

Neelke de Fijter

Parttime

Arbeidsvoorwaarden personeel

Voor de arbeidsvoorwaarden van personeel van Stichting HOE (Hulp Oost-Europa) is de CAO van de Protestantse Kerk in Nederland richtinggevend.

Organogram

Vrijwilligers

Betekenis afkortingen:

 • RV: Regioverband
 • CGO: commissie gemeenteopbouw
 • OND: commissie Onderwijs
 • CFP: commissie Fondsenwerving en Publiciteit
 • JC: Jongerencommissie
 • RVT: Raad van Toezicht
 • RTH: Regioteam Hongarije
 • RTM: Regioteam Moldavië
 • RTO: Regioteam Oekraïne
 • RTP: Regioteam Polen
 • RTRM: Regioteam Roemenië Midden
 • RTRZW: Regioteam Roemenië Zuidwest
 • RTRO: Regioteam Roemenië Oost
 • RTB: Regioteam Balkan
 • RTS: Regioteam Slowakije

RV, RTB

Margreet Agterhuis

Harderwijk

RTRO

Heino Bakker

Rhenen

JC

Arie Benschop

Putten

RTH

Kees Blokland

Giessenburg

RTRZW

Marjet Boer-van den Brink

Putten

adoptie Oekraïne

Mieke den Boer- Snoei

Nieuwerkerk aan den IJssel

OND

Piet Booij

Polsbroek

vrijwilliger

Jaap Braaksma

Sliedrecht

RTRZW

Jannemarie Breen

Sommelsdijk

RTM

Ron Bregman

Polsbroek

OND

Gert Cammeraat

Bergambacht

CFP

Herbert van Daalen

Apeldoorn

Kantoor

Frans van Dam

Zeist

RV, RTP

Eric Dijkgraaf

Oene

CGO

Gerrit van Dijk

Genemuiden

RTRO

Simone Dina

Naaldwijk

RTP

Wilco van Essen

Emst

CFP, JC

Neelke de Fijter

Amersfoort

bestuurssecretaris

Gera Geluk - van der Werken

Huizen

CFP

Zeger de Haan

Nijkerk

RTO

Coby van der Ham

Veenendaal

RTO

Jaap van der Ham

Veenendaal

JC

Els den Hartog

Leerdam

aspirant bestuurslid

Ds. Jan Sander Heutink

Ede

vrijwilliger CFP

Pauline Hoekstra - van der Hoeven

Barneveld

vrijwilliger kantoor

Marieke op 't Hof

Wekerom

JC

Martin Holtland

IJsselmuiden

RV, RTRO

Chiel Huizer

Veenendaal

RTH

Leo van Kampen

Huizen

vrijwilliger kantoor

Bert van Kempen

Lunteren

vrijwilliger kantoor

Gretha Kleiman- Mulder

Ede

CFP

Maarten Kleingeld

Nijkerk

ambassadeur

Arie Kooijman

Balloërveld

bestuurslid

Nelleke te Kortenaar - Stam

Delfgauw

vrijwilliger kantoor

Henk - Jan Kroeze

Leusden

vrijwilliger events

Coby Kroeze - Speksnijder

Leusden

JC

Bram Lekkerkerker

Ede

JC

Gerben van Loenen

Gouda

JC

Jacob Meijer

Gouda

kantoor

Marja Meijwaard

Hoevelaken

vrijwilliger

Jan Migchels

Nunspeet

CGO

Ds. Pieter Molenaar

Barneveld

bestuur

Gerrit Jan van Norel

Nijkerk

Kantoor

Wil van 't Ooster

Barneveld

CGO

Aart Peters

Barneveld

RTRM

Roeline Peters

Lunteren

vrijwilliger kantoor

Jan Rebel

Huizen

Penningmeester

Adri Robijn

Sommelsdijk

vrijwilliger

Jan de Romph

Bunschoten Spakenburg

RTO

Stoffel de Ronde

Zoetermeer

Notulist bestuur

Nelly Smits

Nijkerk

CFP, RTP

Gert Wim Stoffer

Wapenveld

RTS

Henk Selles

Kampen

RTO

Han Tellegen

Oene

Vrijwilliger

Annelies Verhage

Huizen

RV, RTP

Paul Verkade

Barendrecht

Verkoop kaarten

Henk Versluis

Veenendaal

RTO

Henri Visser

Hendrik-Ido-Ambacht

JC

Lotte Voogd van der Straaten

Rotterdam

notuliste bv

Hetty van Walderveen

Nijkerk

RV, RTRZW

Wout van de Water

Nijkerk

CGO

Eefje van de Werfhorst

Stolwijk

CGO

Ds. Ben van Werven

Zuilichem

RV, RTM

Jaap Westhuis

Putten

RV, RTO

Jacob Westland

Huizen

vrijwilliger kantoor

Jans Westland

Huizen

RV, Depot

Gerth Westmaas

Nieuwerkerk aan den IJssel

RTRZW

Klaas de Wit

Polsbroek

vrijwilliger kantoor

Klaas Witteveen

Harderwijk

RTB

Ria Wormsbecher

Harderwijk

RV, RTRM

Menno Zetzema

Lienden

Comité van aanbeveling

voorzitter van het college van bestuur Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN)

Dr. C.P. Boele

Overberg

Directeur Evangelische Hogeschool Amersfoort

Drs. E.J. van Dijk

Veenendaal

Missionair toeruster bij de IZB

Drs. K. van Meijeren

Ede

Predikant hersteld hervormde gemeente Opheusden

Ds. J.C. den Ouden

Opheusden

Zelfstandig adviseur

Dr. S.D. Post

Gorinchem

Voorzitter college van bestuur Hogeschool Driestar Educatief Gouda

Drs. L.N. Rottier

Bodegraven

Algemeen Secretaris Gereformeerde Bond

Drs. P.J. Vergunst

Apeldoorn

Voorzitter College van Bestuur Christelijke Hogeschool Ede

Dr. H. van Wijnen

Nieuwegein

Christelijk gereformeerd predikant; lid van het Deputaatschap Buitenlandse Kerken binnen de Christelijk Gereformeerde Kerken

Ds. D. van der Zwaag

Siegerswoude-De Wilp