Pasen

"Christus is opgestaan!"

Woordgedicht

PASEN

Prijs de Heer die is opgestaan
Alle broeders en zusters in Nederland en Oost-Europa
Samen delen we ons geloof en onze hoop
Eén, over grenzen heen
Niets kan ons scheiden van Zijn liefde

PASEN

En zo is het dan Pasen geworden: de Heer is waarlijk opgestaan!

De afgelopen weken hebben we hiernaar toegeleefd en hebben we wellicht weer eens naar onszelf gekeken om te zien waarom Jezus nu juist ook voor ons moest komen. Waarin merk jij dat je Jezus nodig hebt?

Vanuit deze blik naar binnen mogen we nu de blik naar buiten richten. We zijn vrijgemaakt, we zijn verlost en daar mogen we dankbaar voor zijn. Prijs de Heer, de weg is open. Naar de Vader, naar elkaar.

Hoe breng jij die dankbaarheid tot uitdrukking? In je relatie tot God en tot de ander?
Hoe deel jij je blijdschap over deze ‘blijde boodschap’ met de mensen om je heen?

Wij zijn benieuwd naar jouw verhaal van verlossing, van dankbaarheid, van delen. Deel het met ons via info@stichtinghoe.nl en bemoedig ons en anderen die jouw verhaal lezen!

We delen ons geloof…

Vandaag vieren we Pasen, de opstanding van onze Heer. Christus is het die ons als gelovigen hier in Nederland verbindt met onze medegelovigen in Oost-Europa. In Hem herkennen we elkaar en is er verbinding. En dankzij het kruis en de opstanding hebben we hoop. Hoop op eeuwig leven. Sterker nog: dat leven is al begonnen! Wat een perspectief biedt dat ons als gelovigen. Hoeveel onrecht en lijden er ook op aarde is, we weten dat er een moment komt waarop God alles weer volmaken zal.

Ter bemoediging een aantal teksten die hiermee te maken hebben:

Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? (Johannes 11:25-26)

Maar hij zei tegen hen: Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar ze Hem gelegd hadden. (Marcus 16:6)

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.
(
1 Petrus 1:3)

Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang. (Openbaring 20:6)

De God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, moge u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in Zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. (Hebreeën 13:20-21)

Gedeeld geloof, want geloven doe je samen. We hebben elkaar nodig. Geloof delen is een belangrijk uitgangspunt in ons werk. God werkt in deze wereld door Zijn Geest. Zijn gemeente wordt daarbij ingeschakeld, zowel hier als in Oost-Europa. We mogen christelijke gemeenten in Oost-Europa helpen bij het opzetten van activiteiten en projecten en we hebben elkaar daarbij nodig! We hebben gebed nodig en mensen die over ons werk vertellen in hun omgeving en anderen enthousiast maken. En we hebben financiën nodig om ons werk te blijven doen. Doet u mee? Doe je mee?