Polsbroek-Bágy

12 februari 2018 - Thema: | Gerrit Jan van Norel

Het dorp Polsbroek ligt in de Lopikerwaard in het zuidwesten van de provincie Utrecht. Het telt zo’n 1200 inwoners en maar één kerk: de Ned. Hervormde Gemeente. Samen met het naastgelegen dorp Vlist (dat in Zuid Holland ligt) vormt het één kerkelijke gemeente. Heel vroeger waren Polsbroek en Vlist ook burgerlijk één gemeente, samen met nog wat nabijgelegen dorpen. En met ruim 800 leden is het een hechte kerkelijke gemeente.

Half december vorig jaar kreeg de hervormde gemeente na 2, 5 jaar vacant te zijn geweest, een nieuwe predikant in de persoon van ds. C. Boele. De nieuwe dominee werd in de intrededienst toegesproken door onder meer ds. Zsolt Jari. Deze predikant is verbonden aan de Hongaars sprekende Reformatuskerk in het Roemeense Bágy. Hervormd Polsbroek en de Reformatuskerk in Bágy hebben al sinds de jaren negentig een vriendschapsband.

Ds Jari bood de nieuwe Polsbroekse predikant een fles zuiver bronwater uit Bágy aan (en voor mevrouw Boele waren er bloemen). De predikant verbond daaraan n.a.v. Joh 4 : 13-14 een zegen voor de nieuwe Polsbroekse predikant: “Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem als een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven”.

Vorig jaar in de meivakantie was de jeugdvereniging uit Polsbroek te gast in Bágy. Op Roemeniereisjv.blogspot.nl staat een mooi (foto-)verslag. Het was niet de eerste keer dat de jeugd uit Polsbroek op bezoek ging. Er zijn al vele jaren uitwisselingen tussen beide gemeenten. Net als in vele andere hervormde gemeenten, bestaat in Polsbroek ook een werkgroep Roemenië. Deze commissie zorgt voor het stroomlijnen van de contacten. In het begin vooral het transporteren van hulpgoederen naar Bágy, maar later ook uitwisselingscontacten over en weer. Klaas de Wit jr, één van de leden van de Polsbroekse werkgroep, vertelde daarover tijdens de (door de Gereformeerde Bond en HOE gelegde) studiemiddag ‘Nieuwe Moed’ in Woudenberg  – november jl. Hij verzorgde twee keer een workshop over de contacten tussen beide gemeenten.

De komst van de Roemeense predikant naar de intreedienst van ds Boele onderstreepte de hechte verbondenheid tussen beide gemeenten. Communicatie was in het begin moeizaam, omdat men elkaars taal niet verstond. Maar in Christus waren(en zijn ze nog steeds)  broeders en zusters. Het samen zingen van psalmen, ieder in z’n eigen taal, maar wel op dezelfde melodie, blijkt telkens weer verbindend te zijn. Tegelijk praten door een groep mensen lukt niet, maar samen zingen gaat uitstekend.

Mooi om te zien hoe een jarenlange band werd opgebouwd, waarbij beide gemeenten elkaar tot een hand en een voet zijn, van elkaar leren, elkaar kunnen helpen en vooral elkaar tot  zegen zijn.

PS. hier kunt u ook de handleiding voor gemeentecontacten ‘Weer en heen’ downloaden.


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

28 februari 2024

Geloof delen verandert levens! Alleen God kan iemands leven veranderen én zet daar vaak Zijn kinderen voor in. Ons verlangen is om in Oost-Europa samen met de plaatselijke kerk het geloof te delen en te bouwen aan Gods Koninkrijk.... Lees meer

13 februari 2024

Welke acties doen we voor de ouderen van het Pentru Bunica sponsorprogramma? De ouderen ontvingen van de sponsors uit Nederland een mooi pakketje met warme kleding, een stukje zeep, tandpasta en nog wat andere cadeautjes. De pakketjes zijn uitgedeeld... Lees meer

26 januari 2024
Thema:

Stichting HOE zoekt een kantoorvrijwilliger die administratieve werkzaamheden op kantoor of thuis uitvoert voor een halve dag of twee dagdelen in de week. Voor meer informatie over deze functie, neem contact op per mail met bureaumanager Allard Selles aselles@stichtinghoe.nl of telefonisch... Lees meer