Geef ons heden hoop voor morgen

Thema: Diaconaat

Land:  Diverse landen

Stichting HOE geeft graag gehoor aan de Bijbelse opdracht om naar de naaste in Oost-Europa om te zien. We delen uit, daar waar onze hulp wordt gevraagd. We delen, uit liefde voor God en de naaste en omdat wij zelf zoveel hebben gekregen. We richten ons op hulp aan kwetsbare groepen in de Oost-Europese samenleving: arme gezinnen, verstandelijk- en/of lichamelijk gehandicapten, kinderen, ouderen, Roma, daklozen en verslaafden.

De hulp biedt hoop voor morgen, hoop voor de toekomst, hoop om de situatie te kunnen verbeteren. De hulp aan deze mensen vindt plaats via plaatselijke kerkelijke gemeenten in Oost-Europa, zodat zij diaconaat zelf handen en voeten kunnen geven. De kerken bieden hulp aan hen die dat nodig hebben, onafhankelijk van ras of godsdienst. De route van de hulp via de plaatselijke kerkelijke gemeenten is er uiteindelijk op gericht dat ze deze diaconale taak zelfstandig oppakken.

Financiering

(bijgewerkt tot en met 31 juli 2019)

€ 0,- € 0,-