50.60.12 – Christelijk onderwijs in Oost-Europa

Thema: Onderwijs

Land:  Roemenië Slowakije

“Wij prijzen God voor de mogelijkheden om onze kinderen christelijk op te voeden tot een generatie, die Zijn Naam groot mag maken”, aldus directeur Tóth Sándor van een basisschool in Roznava, een van de vijf christelijke scholen in Slowakije. Christelijk onderwijs is in Oost-Europa niet vanzelfsprekend. Daarom helpt stichting Hulp Oost-Europa waar mogelijk om christelijk onderwijs te bevorderen.

De stichting ziet het christelijk onderwijs ook als een bouwsteen voor de kerkelijke gemeenten. “We willen structurele hulp bieden. Dit betekent dat we ons vooral richten op immateriële ondersteuning. Toch willen we waar dat nodig is ook met materiële hulp present zijn. Immers, zonder goede schoolgebouwen geen onderwijs,” zegt Albert Heldoorn, voorzitter van de commissie Onderwijs.

De stichting richt zich vooral op twee projecten: het zigeuneronderwijs in Oekraïne en het samenwerkingsproject van stichting Ondersteuning Gereformeerd Onderwijs (OGO) en Driestar Educatief (DE) om in Tirgu Mures (Roemenië) een christelijke opleiding voor kleuterleidsters te starten. De bedoeling is dat daar ook een christelijke kleuterschool wordt opgericht. Daarnaast ondersteunt de stichting vijf (Hongaarstalige) christelijke basisscholen in Slowakije.

Afkeer
Volgens Albert Heldoorn is het anno 2009 in Slowakije “nog steeds de tijd van afkeer van alles wat met God te maken heeft, stammend uit de tijd van het communisme. De overheid doet er alles aan om met name de christelijke scholen dwars te zitten.” Vanaf 1993 namen enkele predikanten in Slowakije het initiatief om een christelijke school te stichten of te herstichten. Ondanks alle tegenwerking van de Slowaakse overheid -ook toen het land al lang zogenaamd verlost was van het communisme- konden er in vijf hervormde gemeenten christelijke scholen en twee gymnasia worden opgericht.

Ouders waren bereid grote offers te brengen en kerkenraden droegen financieel bij om de oprichting van de scholen mogelijk te maken. Christelijke onderwijzers kwamen naar Nederland om hier het onderwijs in ogenschouw te nemen. Wat ze meenamen, bleek erg vruchtbaar te zijn in de Slowaakse situatie. Het pedagogisch klimaat is te vergelijken met de scholen in Nederland. Er is een milde sfeer met aandacht en uitdaging voor elk kind. De leraren deden tijdens hun bezoek aan Nederland ook veel ideeën op rondom het godsdienstonderwijs. Dat ze er veel van hebben opgestoken, blijkt wel uit de aandacht die er gegeven wordt aan Bijbelonderwijs, met als basisprincipes: het kennen van feiten en Gods grote daden en het kennen van de omgang met Hem. Men wil de kinderen weer brengen naar de Bron van levend water via een degelijke christelijke schoolloopbaan.

Stichting Hulp Oost Europa heeft vanaf de oprichting van de scholen aan deze basisprincipes van dit onderwijs veel kunnen bijdragen, dankzij steun van particulieren en van Nederlandse scholen, die korte of lange tijd een zusterschool in Slowakije sponsorden. Ook nu nog is dit nodig. De regering houdt subsidie achter van scholen waardoor de bekostiging van het onderwijs op de christelijke scholen gevaar loopt. De Slowaakse scholen kunnen dus niet zonder steun uit Nederland.

Financiering

(bijgewerkt tot en met 15 februari 2019)

€ 0,- € 300,-