Conferenties [440018]
Thema: Gemeenteopbouw

Land:  Diverse landen

Als stichting zijn we betrokken bij diverse conferenties, voor diverse doelgroepen.

  • Mátraháza

Mátraháza is de naam van een al ruim tien jaar lopend uitwisselingsproject tussen predikanten uit Hongarije en Nederland. De uitwisseling duurt een week en vindt afwisselend in een van beide landen plaats. In de week zit altijd een zondag zodat de predikanten die te gast zijn kunnen preken ‘over de grens’. De preekbespreking met de gemeente en later met de deelnemende collega’s is een belangrijk onderdeel van de conferentie. Verder worden er lezingen gegeven door sprekers uit beide landen. Het doel van de uitwisseling is het onderhouden van de band die Hongaarse en Nederlandse predikanten (en theologiestudenten) al hebben sinds de opkomst van het calvinisme in Hongarije. En Google maar eens op ‘Michiel de Ruyter + Hongaarse predikanten’. En natuurlijk leren we veel van het samen praktisch bezig zijn (preken!) en theologiseren over grenzen heen. Zo is de conferentie een verrijking voor het werk van de predikanten en voor de deelnemende gemeenten. HOE draagt financieel en inhoudelijk bij aan deze Mátraháza-conferentie.

  • Conferenties Polen – Oene

Voor de verdieping en verbreding van de contacten met de Evangelisch Christelijke Kerk in Polen onderhouden we contacten met het bestuur van de kerk. Aan beide zijden is de wens uitgesproken elkaar elke twee of drie jaar te ontmoeten om te spreken over de verschillende terreinen van samenwerking, over problemen en mogelijkheden waarmee we aan beide zijden geconfronteerd worden en over mogelijk nieuwe initiatieven.

Financiering

(bijgewerkt tot en met 15 juni 2021)

€ 0,- € 7000,-

Gerelateerde projecten

Thema: Gemeenteopbouw