Diaconaat Servië [123060]
Thema: Diaconaat

Land:  Servië

Romagemeenschappen in Servië kampen vaak met veel problemen. De sociale omstandigheden zijn slecht. Er is grote werkloosheid. Onderwijs voor kinderen is niet vanzelfsprekend. Daarom is HOE een project voor ondersteuning van arme Romakinderen. Ze krijgen huiswerkbegeleiding. Op sommige plekken is er zelfs een voorschoolse opvang waardoor kinderen de nodige aandacht krijgen. Ook wordt er medische zorg verleend.

HOE ondersteunt ook een dagopvangcentrum voor gehandicapten in Feketic. Dagelijks komen daar jongeren en ouderen, zodat ze een goede dagbesteding hebben. De mensen doen veel handvaardigheidswerk. De gemaakte spullen worden weer verkocht en de opbrengst wordt gebruikt om de opvang mogelijk te blijven maken. De verkoop van spullen is verre van voldoende om de kosten van het dagopvangcentrum te betalen. Daarom is uw hulp zeer welkom.

Financiering

(bijgewerkt tot en met 22 november 2021)

€ 0,- € 9524,-