Naschoolse opvang Insuratei [268015]
Thema: Diaconaat

Land:  Roemenië

Evangelist Florin van de Biserica Evanghelica Romana (BER: Evangelische Kerk in Roemenië) organiseert naschoolse opvang voor Romakinderen. In zijn woonplaats Insuratei (Braila-district) wonen ongeveer vijfhonderd Roma. Binnen de gemeenschap is een aantal probleemgezinnen (alcoholmisbruik, echtscheiding, mishandeling en armoede). De kinderen gaan ook maar 3,5 uur per dag naar school. De overige uren worden ingevuld met het maken van huiswerk. Veel ouders werken. Anderen hebben niet de capaciteit om hun kinderen te helpen bij het huiswerk. Dit betekent dat deze kinderen slechtere cijfers hebben. Ze blijven zitten. Het gevolg kan zijn dat ze niet naar de middelbare school kunnen of ver weg naar school moeten. Vervolgens kunnen deze kinderen moeilijk of geen werk vinden.

Florin wil ook de sociaal-emotionele kant aanpakken. Kinderen die leerproblemen hebben, worden vaak gepest en durven geen extra uitleg te vragen in de klas. Daardoor krijgen ze problemen met zelfvertrouwen, faalangst en negatieve zelfbeelden. De huiswerklessen geven Florin de mogelijkheid het evangelie door te geven via bijbellessen, het zingen van liederen en gebed. Op dit moment zitten de kinderen in de kerk, maar de toeloop is groot. De eerste resultaten van de naschoolse huiswerkklas zijn positief. Voor de afbouw van het nieuw gebouwde klaslokaal is 8.000 euro nodig. Dan is het gebouw geheel wind- en waterdicht.

 

Financiering

(bijgewerkt tot en met 25 mei 2023)

€ 0,- € 6000,-