Naschoolse opvang Moldavië [283041]
Thema: Diaconaat

Land:  Moldavië

Moldavië is het armste land van Europa (plaats 136 op een wereldranglijst van 179 landen). Het land is iets kleiner dan Nederland. Er wonen 3,8 miljoen mensen. Er is een grote leegloop van het land. De helft van de beroepsbevolking woont in het buitenland. In Moldavië is geen werk te vinden. Vaak zijn kinderen van deze situatie het slachtoffer. Ze worden in de tijd dat ouders naar het buitenland vertrekken bij grootouders of familie ondergebracht.

Die situatie pakt zelden positief uit. Maar ook het opgroeien in armoede met eigen ouders heeft risico’s. Er komt veel alcoholisme voor. Om een lichtpuntje te geven in het leven van arme kinderen ondersteunen we een project van een kleine kerkelijke gemeente in Budai die kinderen na schooltijd opvangt. Het gaat daarbij om twintig kinderen, die drie keer per week een warme maaltijd krijgen, hulp krijgen bij het maken van huiswerk en een Bijbelverhaal te horen krijgen. De naschoolse kinderopvang is een plek waar deze kinderen graag komen.

De kosten voor de opvang van deze kinderen zijn 15 euro per kind per maand.

Financiering

(bijgewerkt tot en met 22 november 2021)

€ 0,- € 3300,-