Oltalomprojecten [143030]
Thema: Diaconaat

Land:  Hongarije

Stichting Oltalom is erop gericht om kansarmen, sociaal verwaarloosde, kwetsbare en bedreigde personen te helpen en hen een beter bestaan te bieden. Oltalom werkt in de overtuiging dat het mogelijk is haar cliënten weer een fatsoenlijk, menswaardig leven te geven. Dit doen zij d.m.v. maatschappelijk werk, gezinszorg, financiële hulp en steun in natura, juridische bijstand, arbeidstherapie, zoeken naar werk, etc.

Sinds een aantal jaar is Oltalom van plan om, naast de andere afdelingen, een opleiding verpleegkunde toe te voegen. Het doel van het project is om in de toekomst een plaats te hebben waar Oltalom in staat is om verpleegkundigen op te leiden. Met name tijdens de COVID-19-periode wil Oltalom zijn bewoners in de opvangcentra beschermen en waar nodig de juiste hulp bieden, met inachtneming van de aangescherpte regels. Voor de komende twee jaar willen we dit project steunen en dan met name de aanschaf van 44 bedden die hiervoor nodig zijn.

Financiering

(bijgewerkt tot en met 22 november 2021)

€ 0,- € 2500,-