Pata Rât, Cluj [243020]
Thema: Evangelisatie

Thema: Roma

Thema: Toekomst voor kinderen

Land:  Roemenië

Bij dit project ligt de focus op de Roma/zigeuners tieners en kinderen van de krottenwijken van Pata-Rât. Dit is het gebied bij de vuilnisbelt van Cluj-Napoca, de tweede stad van Roemenië. Hier leven ruim 2.000 Roma. 

Hier zet het echtpaar Frank en Rita Stout (met hun stichting Rise2Shine) zich in om de cirkel van armoede te doorbreken en om opnieuw hoop te geven aan hen die alle hoop op een betere toekomst verloren zijn. Ze werken met kinderen en tieners, omdat zij open zijn voor een verandering. Het doel is dat vanuit deze tieners een groep opstijgt boven de omstandigheden uit, de krottenwijk verlaat en zich integreert in de samenleving en in de plaatselijke kerk. Op deze manier zijn ze gelijk een voorbeeld voor de volgende generatie en kunnen ze ook zelf uitreiken naar hun eigen cultuur en anderen helpen om ook de cirkel van armoede en uitsluiting te doorbreken.  

Ze hanteren hiervoor de volgende aanpak:
Redding (salvation): Bekering tot vergeving van zonde, door het offer van Jezus Christus. Dit is het enige dat eeuwigheidswaarde heeft en ons redt. Het is ook hun overtuiging dat we vanuit onszelf niets zijn. Het accepteren van Jezus als je redder, maakt een persoon open voor nieuwe (Bijbelse) waarden en normen. Als iemand open is voor verandering (ook zonder nog direct tot bekering te zijn gekomen), pas dan heeft hulp een langdurige werking.
Scholing (education): Het aanleren van basiskennis en Bijbelse waarheden. Scholing is onmisbaar om uit oude gewoontes en patronen van armoede te komen. Veel Roma zijn analfabeet en hebben de basisschool niet afgemaakt. Hierdoor is er een gebrek aan basiskennis, aan algemene ontwikkeling, maar vaak ook aan normen en waarden. Onderwijs brengt een verandering en leert langetermijndenken en te leven volgens eerlijke (Bijbelse) principes. Dit is een lang proces, waarin ze naast mensen staan en verandering in iemands leven komt.
Integratie (integration): Het uitbreken uit de vicieuze cirkel en het volledig meedraaien in de samenleving, volwaardig, onder goede omstandigheden. Het is ook meedraaien in de plaatselijke kerk, waar ze anderen helpen om ook een betere toekomst te ontvangen, zowel geestelijk, als materieel. Dit is helpen opdat iemand zelfstandig wordt (dat is zonder hulp van buitenaf) en op zijn of haar beurt kan uitreiken naar anderen. 

Om het bovenstaande te bereiken zijn er verschillende activiteiten:
– Vier kinderprogramma’s waarin het Evangelie wordt verkondigd en Bijbels onderwijs wordt gegeven. Daar worden ook de kinderen uitgekozen die klaar zijn om door te stromen naar het tienerprogramma. De oudere kinderen helpen mee met de praktische taken van een programma, zoals het uitdelen van potloden, drinken of opruimen.
– Twee tienerprogramma’s waarin er meer persoonlijk contact is met de tieners. Ze leren praktische Bijbellessen, bidden samen, bemoedigen en kijken ook waar er praktisch geholpen kan worden, zoals bijvoorbeeld met kleding of schoolspullen.
– Twee discipelschapgroepen. Deze tieners nemen Frank en Rita mee naar hun huis, zo komen ze uit de wijk en zien ze een andere wereld. Daar eten ze samen, praten ze, openen ze de Bijbel, bidden ze en staan naast ze.
– Houtwerkclub en naailessen, gerund door een bevriend echtpaar.
– Vrouwenbijeenkomsten, voor vrouwen en meer specifiek tienermoeders, om specifiek naar hen uit te reiken.
– Uitstapjes naar de stad, zodat de horizon van de arme Roma/zigeuners groter wordt. Sommige tieners zijn nog nooit in het winkelcentrum geweest of zijn bijvoorbeeld bang voor een roltrap. Door ze mee te nemen, leren ze zien dat de wereld groter is dan hun krottenwijk.  

Financiering

(bijgewerkt tot en met 15 juni 2021)

€ 0,- € 3000,-