Project HON2 – jeugdgroep Zetten [721452]
Thema: Diaconaat

Land: 

De jeugdgroep van de hervormde gemeente Zetten gaat komende zomer in daklozencentrum Oltalom in Boedapest diaconale werkzaamheden verrichten.

Financiering

(bijgewerkt tot en met 20 april 2022)

€ 0,- € 5000,-