Romawerk Servië (diaconaat)

Thema: Diaconaat

Land:  Servië

HOE heeft contacten met vijf Roma-voorgangers in Servië. Zij ondernemen allerlei diaconale activiteiten. Zowel de directe ondersteuning van Roma-gezinnen als het werken aan het nemen van diaconale verantwoordelijkheid krijgen een plek in de uitvoering.

Met de diaconale hulp richten de evangelisten zich ook op:

  1. Ondersteuning arme Romagezinnen en ouderen
  2. Evangelisatie- en vormingswerk

Financiering

(bijgewerkt tot en met 1 november 2019)

€ 0,- € 1573,-