Ondersteuning Roma-evangelist in Miskolc [143014]
Thema: Diaconaat

Land:  Hongarije

Stichting ‘Szeretet és Hit a Jövöért Alapítvány’ (‘Liefde en geloof voor de toekomst’) is actief in een aantal kleinere plaatsen rondom Miskolc, met name onder de Romabevolking. De werkloosheid in dit gebied is, met name door corona, in sommige plaatsen zelfs opgelopen tot 96%. Het doel van deze stichting is het verlenen van sociale zorg (ongeacht leeftijd, geslacht en nationaliteit), gezinshulp en bejaardenzorg, aan behoeftige gezinnen en hun kinderen, gepensioneerden, werklozen, door middel van geld en giften in natura. Daarnaast worden kleding en voedsel en dergelijke uitgedeeld aan mensen in nood. Andere activiteiten: het verstrekken van financiële bijdragen voor de omscholing van werklozen, de financiering van beroepsopleidingsprogramma’s, uitbreiding van culturele en sportmogelijkheden, het zorgen voor meer gelijke kansen voor kinderen en volwassenen uit achtergestelde milieus, de bevordering van gelijke kansen voor kansarme groepen, de jeugd geestelijke programma’s aanbieden en hen voorbereiden op het leven als volwassene en het oplossen van problemen.

Financiering

(bijgewerkt tot en met 22 november 2021)

€ 0,- € 2000,-