Steun het werk onder Roma [905005]
Thema: Diaconaat

Land:  Diverse landen Hongarije Oekraïne Roemenië Servië Slowakije

Roma (zigeuners) in Oost-Europa zijn een doelgroep waar stichting HOE zich op focust. Het geloof delen met hen is voor de ‘gewone’ bevolking vaak een uitdaging. Onze vrijwilligers proberen toch aandacht te vragen voor de situatie waarin Roma verkeren. De omstandigheden op financieel, sociaal en maatschappelijk gebied zijn verre van rooskleurig. Stichting HOE vindt het van belang aandacht en zorg te schenken aan Roma. Wij opereren vanuit een holistisch mensbeeld. Dit betekent dat we oog en hart hebben voor de lichamelijke, maar ook de geestelijke nood.

Doelstellingen HOE:

  1. Ondersteuning Romascholen die kinderen voorbereiden op vervolgonderwijs, zodat ze meer kansen maken op de arbeidsmarkt.
  2. Ondersteuning van Romavoorgangers zodat ze geestelijk zorg kunnen verlenen aan Roma.
  3. Ondersteuning van arme Romakinderen ook op zomerkamp kunnen. De kinderen worden tijdens deze kampen ook geestelijk toegerust.
  4. Geestelijke toerusting van Roma, zodat ze zelf hun taak op diaconaal gebied en gemeenteopbouw oppakken.

Meer informatie over Roma: Roma in Oost-Europa

Financiering

(bijgewerkt tot en met 26 mei 2023)

€ 0,- € 5000,-

Gerelateerde projecten

Thema: Diaconaat

Vijfjarig project voor ondersteuning arme Romakinderen, o.a. straatkinderen, huiswerkbegeleiding, naschoolse opvang, medische zorg. Start project ouderenzorg in 2021 (i.s.m. St. Suva Nawa) Start projectondersteuning scholieren lees meer

Thema: Diaconaat

Evangelist Florin van de Biserica Evanghelica Romana (BER: Evangelische Kerk in Roemenië) organiseert naschoolse opvang voor Romakinderen. In zijn woonplaats Insuratei (Braila-district) wonen ongeveer vijfhonderd Roma. Binnen de gemeenschap... lees meer