Steun het werk onder Roma

Thema: Diaconaat

Land:  Diverse landen

Roma (zigeuners) in Oost-Europa zijn een doelgroep waar stichting HOE zich op focust. Het geloof delen met hen is voor de ‘gewone’ bevolking vaak een uitdaging. Onze vrijwilligers proberen toch aandacht te vragen voor de situatie waarin Roma verkeren. De omstandigheden op financieel, sociaal en maatschappelijk gebied zijn verre van rooskleurig. Stichting HOE vindt het van belang aandacht en zorg te schenken aan Roma. Wij opereren vanuit een holistisch mensbeeld. Dit betekent dat we oog en hart hebben voor de lichamelijke, maar ook de geestelijke nood.

Doelstellingen HOE:

  1. Ondersteuning Romascholen die kinderen voorbereiden op vervolgonderwijs, zodat ze meer kansen maken op de arbeidsmarkt.
  2. Ondersteuning van Romavoorgangers zodat ze geestelijk zorg kunnen verlenen aan Roma.
  3. Ondersteuning van arme Romakinderen ook op zomerkamp kunnen. De kinderen worden tijdens deze kampen ook geestelijk toegerust.
  4. Geestelijke toerusting van Roma, zodat ze zelf hun taak op diaconaal gebied en gemeenteopbouw oppakken.

Meer informatie over Roma: Roma in Oost-Europa

Financiering

(bijgewerkt tot en met 1 juni 2020)

€ 0,- € 279,-

Gerelateerde projecten

Thema: Diaconaat

HOE heeft contacten met vijf Roma-voorgangers in Servië. Zij ondernemen allerlei diaconale activiteiten. Zowel de directe ondersteuning van Roma-gezinnen als het werken aan het nemen van diaconale verantwoordelijkheid krijgen... lees meer

Thema: Diaconaat

In Oekraïne worden in het Romacentrum in Csonkapapi toerustingscursussen gegeven aan 100 Roma. Om dit werk mogelijk te maken is niet alleen uw financiële steun maar ook uw gebed... lees meer

Thema: Diaconaat

Romakinderen in Oekraïne hebben vaak heel jonge ouders die zonder opleiding en werk zitten. Daardoor hebben de kinderen slechte vooruitzichten. Ze mogen naar school, maar ze beginnen daar met... lees meer

Thema: Diaconaat

In Acas is twintig jaar geleden een groep christenen begonnen met het opzetten van kinderevangelisatiewerk. Uit dit werk is een baptistengemeente van tweehonderd Roma ontstaan. Voor deze mensen is... lees meer

Thema: Diaconaat

Stichting Hulp Oost-Europa verleent via “Szeretet és Hit a Jövöért Alapítvány” (Liefde en geloof voor de toekomst) een kleine Romagemeente in Miskolc. Onze contactpersoon is Moczó Tibor, voorganger van... lees meer

Thema: Diaconaat

Deze naschoolse opvang wordt gerund door een predikantenechtpaar. Dagelijks komen hier 14 kinderen die na schooltijd een warme maaltijd krijgen en daarna worden geholpen met hun huiswerk. Een aantal... lees meer

Thema: Diaconaat

Evangelist Florin van de Biserica Evanghelica Romana (BER: Evangelische Kerk in Roemenië) organiseert naschoolse opvang voor Romakinderen. In zijn woonplaats Insuratei (Braila-district) wonen ongeveer vijfhonderd Roma. Binnen de gemeenschap... lees meer

Thema: Diaconaat

In het dorpje Peris vlakbij Târgu Mures heeft Carin van der Beek een schooltje voor Roma kinderen. Jonge kinderen worden hier voorbereid op de basisschool en schoolgaande kinderen krijgen... lees meer