Diaconale ondersteuning in Hongarije [143004]
Thema: Diaconaat

Land:  Hongarije

Stichting HOE ondersteunt een aantal kleinere gemeenten/stichtingen die actief zijn aan de rand van de samenleving, zoals bijvoorbeeld stichting Embrace. Een groot deel van de doelgroep van deze stichting omvat daklozen in Boedapest en daarnaast wordt er uitgereikt naar gezinnen die ver onder de armoedegrens leven. Gericht op het herstel en behoud van een leefbaar leven en het doorbreken van vicieuze cirkels wordt er ook gericht hulp/begeleiding geboden aan kinderen binnen het schoolsysteem.

Daarnaast draagt stichting HOE bij aan zadenpakketten die uitgedeeld worden aan de arme bevolking van Hongarije, met name de Romabevolking in noordoost Hongarije. Het doel is om hen gezonde voeding te geven, eigenwaarde, hoop en vertrouwen in een betere toekomst. Door het verstrekken van zaden ‘geef je de mensen een hengel in plaats van elke dag vis’. Gezinnen kunnen daarmee in hun eigen levensonderhoud voorzien en zijn zo niet afhankelijk van langdurige voedselhulp. De zadenpakketten bestaan o.a uit: rode biet, komkommer, winterradijs, sla, tomaat, ui en wortel.

Financiering

(bijgewerkt tot en met 22 november 2021)

€ 0,- € 4000,-