Thuiszorg voor ouderen in Oradea

Thema: Diaconaat

Land:  Roemenië

De nood in Roemenië is nog onverminderd groot. De samenleving wordt steeds individualistischer. Zorg voor elkaar neemt af. Zeker als het gaat om ouderen. Steeds meer mensen blijven onverzorgd achter. Onder hen talloze ouderen. Ouderenzorg is vrijwel onbekend. In de enkele (staats)bejaarden-huizen is de zorg beneden peil; niemand wil er zijn oude moeder of vader brengen.

Verpleeghuizen en zorginstellingen met gekwalificeerd personeel zijn er nauwelijks. Soms is er een kerkelijk verzorgingshuis gekomen waar met veel liefde hulpbehoevende bejaarden verzorgd worden. Maar voor velen betekent oud worden een langzame weg naar verpaupering en eenzaamheid.

Het besef groeit dat daarin verandering moet komen. Stichting Hulp Oost-Europa stimuleert dit zoveel mogelijk. In Oradea is in 2003 met thuiszorg gestart. Veel vrijwilligers helpen met het schoonhouden en eten koken. Ze bezoeken de ouderen ook regelmatig, soms zelfs dagelijks.

Door dit vrijwilligerswerk kan er met 25 euro per maand per persoon een groot wonder gebeuren. Ouderen die met hun karig pensioen nauwelijks de flathuur kunnen betalen, krijgen een menswaardig bestaan door de liefde van mensen. Deze liefde wordt gevoed door de liefde van Christus die deze vrijwilligers uitstralen.

Financiering

(bijgewerkt tot en met 1 juni 2020)

€ 0,- € 3600,-