Toerusting diaconaat en pastoraat

Thema: Gemeenteopbouw

Land:  Roemenië

Introductie en implementatie van de Emmauscursus en van de diaconale training voor predikanten en presbyters.

Financiering

(bijgewerkt tot en met 31 juli 2019)

€ 0,- € 5000,-