Toerusting Slowakije [194411]
Thema: Discipelschap binnen en buiten de kerkelijke gemeente

Thema: Gemeenteopbouw

Thema: Roma

Land:  Slowakije

In Sečovce, in het oosten van Slowakije, is het Carmelproject een mooi voorbeeld van gemeenteopbouw. De kerkelijke betrokkenheid was laag en men probeerde mensen op andere wijze bij de kerk te betrekken.

Onder leiding van Zuzanna Nemethová werd in het kerkgebouw een ontmoetingsruimte ingericht met gezellige zitjes, het Carmelcafé. Er wordt geen alcohol geschonken. Er worden wel Bijbelstudies gehouden. Het is een ontmoetingsplaats voor jongeren geworden. Er zijn opvoedingsprojecten voor moeders met kinderen. Ook wordt er ouderenzorg geboden.

Deze projecten voorzien in een behoefte. In Sečovce een grote Romagemeenschap en men probeert de Roma bij het Carmelproject te betrekken.

Het is de bedoeling dat de kosten gedekt worden uit de inkomsten van het Carmelcafé, maar dat lukt niet helemaal. Uw bijdrage maakt mogelijk dat het Carmelcafé een centrum van gemeenteopbouw kan blijven.

Financiering

(bijgewerkt tot en met 15 juni 2021)

€ 0,- € 6500,-

Gerelateerde projecten

Thema: Discipelschap binnen en buiten de kerkelijke gemeenteGemeenteopbouwRoma