Uitgave Pools kerkblad [184214]
Thema: Gemeenteopbouw

Land:  Polen

Het protestantisme in Polen is uiterst beperkt van omvang. We ondersteunen de uitgave van een kerkblad van een protestants kerkgenootschap dat bestaat uit ca. 35 gemeenten die naar onze begrippen klein zijn en verspreid zijn over een gebied ter grootte van acht maal Nederland. Onderling contact, bemoediging en toerusting is van groot belang. Een hulpmiddel daarbij is een magazine dat vier maal per jaar verschijnt. Voorheen was dat twee maal, maar mede dankzij onze ondersteuning kon de frequentie verhoogd worden, wat erg op prijs wordt gesteld door de mensen van deze kerk.

Het beschikbare budget in de kerk is zeer beperkt. Er is geld voor twee uitgaven per jaar. Stichting Hulp Oost-Europa draagt bij aan de realisatie van een derde uitgave. Het gaat om een bedrag van 1.200 euro per jaar. In het blad staan veelal artikelen gericht op vorming en toerusting van de gemeenteleden. Daarnaast vermeldt men aankondigingen en verslagen van conferenties. Elk nummer bevat bijdragen enkele gemeenten waarin in woord en beeld verslag wordt gedaan van activiteiten (zomerkampen, speciale diensten, evangelisatieacties e.d.)

Financiering

(bijgewerkt tot en met 30 maart 2021)

€ 0,- € 0,-