Redding, hoop en een boekvrije preek

5 februari 2019 - Thema: , , | Neelke de Fijter

Bericht uit Servië – bezoek uit Harderwijk

Drie leiders van een groeiende Roma kerk staan in hun kerkje voor de vlaggen die daar aan de muur hangen. In het midden van de muur achter de lessenaar is een mooi groot kruis geplaatst. Rechts ervan hangt de nationale vlag. Daarnaast de Roma vlag en daarnaast de Israëlische. Ik versta ze niet. Maar ik zie hoe serieus en bewogen ze praten terwijl ze naar die vlaggen kijken. Later hoor ik dat ze zich afvragen of het wel goed is om de nationale vlag en de vlag van eigen volk zo naast het kruis van Jezus te hangen. Beide vlaggen herinneren aan onderdrukking. Maar in Jezus zijn we vrij, zeggen ze. En op de nationale vlag staat een kroon van het vroegere koninkrijk in hun land afgebeeld. Maar onze Koning is Jezus, zo getuigen ze.
Ontroerend is het om te merken dat het Koninkrijk van Christus zo belangrijk voor hen is geworden. Blijkbaar doorbreekt de Heilige Geest van Christus de grenzen die door mensen zijn gemaakt.


De leiders van de Romagemeente willen getraind worden in het voorbereiden van preken. Ze hebben zich kwetsbaar opgesteld toen ze erkenden dat ze nauwelijks tijd nemen voor voorbereiding. De preek wordt achter het stuur van de auto gemaakt. Maar ze weten eigenlijk ook niet goed hoe je het moet aanpakken als je er wel tijd voor maakt.
Oké, daar zitten we dan. Klein probleempje: ze hebben alleen een Bijbel, geen andere boeken. Dus: wil je ons leren een preek te maken zonder boeken. Voor een beetje dominee is dat natuurlijk als koken zonder pannen. Onmogelijk. Maar als we met elkaar aan de slag gaan met alleen de Bijbel voor ons, ben ik er verbaasd over hoeveel er tevoorschijn komt uit de tekst en hoe dichtbij het hart. Ik besef opeens dat de klacht van luisteraars in kerken vaak is dat preken van die taaie boekenverhandelingen zijn. Misschien moeten wij Nederlandse dominees zo nu en dan eens een “boeken-vrije preek” proberen.


Dit schilderij is onlangs gemaakt door een man die ik een paar jaar geleden leerde kennen als de kolenschepper van de kachel van de Romakerk in Servië. Ik zag een oude man zonder gebit. Nu weet ik dat hij destijds pas kortgeleden Jezus had leren kennen als zijn Redder en daarbij van het ene op het andere moment was bevrijd van een zware alcoholverslaving en rookverslaving en genezen van een spraakgebrek. Nu is hij een van de drie gemeenteleiders, zijn passie is preken, hij spreekt steeds beter Engels, en vertelt aan iedereen dat hij 25 jaar lang zoveel duizend liter alcohol heeft gedronken en dat Jezus hem heeft bevrijd. Op dit schilderij schreef hij: Here mijn God U hebt mij genezen, U gaf mij het leven terug (Palm 30: 2,3).


God is er midden in de rotzooi
In het Romadorpje waar we binnenrijden, is het zo’n smerige troep en de mensen kijken zo donker uit hun magere, groezelige gezicht dat ik bijna niet mijn auto wil uitstappen. Maar het gammele, scheve, groenige huisje dat tegen het piepkleine kerkje hangt is schoon en eromheen is alles opgeruimd. Je kunt direct zien hoe ziek de vrouw is die er woont. Kanker. We vragen hoe het gaat. Pijn, vertrokken gezicht. Of haar hart schoon is voor God, willen we weten. Ja, zeker, er komt een glimlach. Gelooft ze ook dat Jezus haar kan helpen? Nou en of, vaste overtuiging. Ze wijst omhoog, Jezus is hier; stralend gezicht. We bidden met haar en zegenen haar. Later zullen we horen of de Heer haar genezen heeft. Maar we hebben licht gezien in een erg donkere plek.

Ds. Johan het Lam, Harderwijk.


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

3 juni 2020
Thema: , , , ,

In de Gereformeerde Christelijke Kerken in Farná en Velké Ludince (Slowakije) steunen we 45 oude mensen, omdat de jonge familieleden geen steun kunnen geven of op bezoek kunnen in verband met de quarantainetijd. Deze mensen zijn al acht weken... Lees meer