“Voorrecht om kinderen te onderwijzen”

15 februari 2019 -  | Neelke de Fijter

Hoe belangrijk zijn de kinderkampen (in geestelijk opzicht, in de persoonlijke levens van de kinderen/jongeren)?

In Vojvodina (gebied in Servië waar veel Hongaren wonen, red.) zijn veel traditionele kerken. Er zijn er een paar waar helemaal geen kinderwerk is. Wij vinden het heel belangrijk dat de kinderen het evangelie horen. Wij ervaren het als een voorrecht om hen te onderwijzen op de zondagsschool of tijdens de kinderkampen. De kinderen hebben gelegenheden nodig om over God te leren en Hem te leren kennen en lief te hebben. De ouders zijn meestal geen christenen, dus wij zijn dankbaar als we kinderen Gods weg mogen leren. De kinderen vinden het altijd leuk om naar de kampen te komen en ze zijn open voor Gods liefde en Zijn Boodschap.

Hoe belangrijk is de steun uit Holland (of uit andere landen)? Wat zou er gebeuren als jullie geen steun uit het buitenland zouden krijgen?

Zonder de financiële steun zouden we de bijeenkomsten alleen kunnen organiseren in de lokale kerk. We verzamelen de kinderen uit een dorp of stad en de kerkelijke gemeente koopt wat sap en eten voor ons. Van de ouders kunnen we ook niet veel geld vragen. Met de donaties uit Holland en andere landen kunnen we een kamp organiseren voor alle kinderen uit de hervormde kerk (Reformed Church) in Vojvodina. We ontvangen 60-120 kinderen bij ons kamp in Feketic, in ons gebouw ‘Central Home’ en 60 kinderen in Midden-Servië. Voor de kinderen is het bemoedigend om zo kinderen uit andere plaatsen te ontmoeten.

Wat is de geschiedenis van de kampen (en misschien jullie persoonlijke geschiedenis daarbij)?

Ik ben meer dan twintig jaar geleden begonnen met kinderwerk. Ik ben kleuterjuf en werk nu in kinderevangelisatie voor stichting CEF (Child Evangelism Fellowship). Eerst leidde ik alleen de zondagsschool en organiseerde ik lokale kinderkampen. Elke zomer nodigden een of twee gemeentes ons uit om een kamp in hun kerk te organiseren voor de kinderen uit het dorp. Dat was een mooie gelegenheid om hen te onderwijzen. Met de bijdrage van HOE zijn we begonnen met de kinder- en jeugdkampen van CEF. Van de ouders vragen we een kleine bijdrage en de rest van de onkosten betalen we van de bijdrage van HOE. Het helpt ons enorm en we zijn dankbaar dat op dit moment niet alleen ontmoetingsdagen voor kinderen kunnen organiseren, maar een echt kamp van 5-6 hele dagen!

Wat zijn je ervaringen met de kinderen/jeugd voor, tijdens en na een kamp?

Als kinderwerker vind ik het leuk om bij kinderen te zijn en tijd met hen door te brengen. Ik vind het belangrijk dat we hen een kwalitatief goed programma kunnen aanbieden. Ik weet dat de kinderen de liefde en blijdschap die we voor hen voelen opmerken en dat onze relatie met God zichtbaar is voor hen. Het kamp geeft ons de gelegenheid om de hele dag met de kinderen te zijn, ze te leren kennen en veel met hen te praten. Ze hebben tijd nodig om zich open te stellen voor ons. En wij vinden het ook heel fijn als de kinderen open zijn voor Gods Woord. We bidden voor de kinderen en tijdens elk kamp hebben we wel een paar kinderen die Jezus in hun hart ontvangen. We prijzen de Heer daarvoor! Deze kinderen bezoeken we thuis en we proberen een goede en diepe band met hen te krijgen. Uit de kinderkampen zijn ook de jeugdkampen ontstaan/gegroeid. Daar komen jongeren, waarvan sommigen christen zijn. Een aantal van hen zijn vrijwilligers bij CEF. We zijn heel dankbaar voor deze jongeren, voor hun hulp en voor het feit dat ze willen investeren in dienen. We geloven dat onze diensten, ons dienen, niet nutteloos zijn in onze Heer!

Hoe denk je over de toekomst?

Elk jaar groeit en ontwikkelt onze bediening. We bidden tot God dat we open staan voor elke mogelijkheid en verandering. We zijn heel dankbaar voor de ondersteuning van HOE, die we inzetten voor het organiseren van de kampen of voor het betalen van reiskosten. Voor de toekomst hopen we ook de gelegenheid te hebben om de kinderen samen te brengen, hen te onderwijzen en te helpen om als christen te leven. Ons plan is om voor elk onderdeel van ons programma een medewerker uit de jongeren te hebben. We hopen dat we over een paar jaar, als we terugkijken, zien dat de kampen en bijeenkomsten goed functioneren en dat er veel christelijke jeugdleiders zijn opgestaan.

Groeten uit Servië! Moge God u zegenen!

Renáta Halász, kinderwerker Child Evangelism Fellowship


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

20 februari 2020
Thema:

Waarom zou je meegaan met een diaconale jongerenreis? Wat is de impact en wat doe je eigenlijk tijdens zo’n reis? Het bericht Promofilm diaconale jongerenreis verscheen eerst op Hoeliday. Bron: www.hoeliday.nl Lees meer

Op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk? Wij zoeken nog diverse mensen: – Iemand voor onze Commissie Fondsenwerving en Publiciteit die het een uitdaging vindt om ons op dat terrein verder te helpen. – Iemand die houdt van schrijven en het... Lees meer