Samen voor het Koninkrijk

18 juni 2020 - Thema: , , , , | Neelke de Fijter

In een gloednieuwe serie interviews willen we graag het waarom en hoe van het werk van stichting HOE onder de aandacht brengen. Dat doen we steeds door een van onze vrijwilligers een aantal vragen voor te leggen over het waarom en hoe van hun bezigheden voor onze stichting.

Als tweede in deze serie interviews: Aart Peters. Aart is sinds een aantal jaar vrijwilliger bij stichting HOE. Waarom hij betrokken is en wat zijn werk inhoudt vertelt hij zelf.

 1. Wat is je taak bij stichting HOE?
  – Sinds enkele jaren ben ik waarnemend voorzitter van de Commissie Gemeenteopbouw
  – Als trainer geef ik trainingen diaconaat en pastoraat in Roemenië voor predikanten, presbyters (ouderlingen, red.), diaconale werkers en vrijwilligers
 2. Vertel eens in 1 zin hoe en waarom je betrokken bent geraakt?
  Hoe? Ik werd gevraagd door HOE om, als oud gemeenteadviseur en trainer/docent van de PKN, trainingen te geven in Roemenië.
  Waarom? Wat mij motiveert: elkaar dienen en waarderen, expertise delen, van elkaar leren, elkaar opbouwen in het geloof en samen bouwen aan het Koninkrijk van God. Maranatha!
 3. Wat raakt je in/bij je vrijwilligerswerk?
  Betrokkenheid, motivatie en inzet voor het gemeentewerk vanuit de Bijbelse roeping (‘Draagt elkanders lasten).
  Wat raakt zijn ook de grote verschillen tussen daar en hier: armoede, onvoldoende zorg, Roma die worden achtergesteld, ‘leegloop’ van het platteland.
 4. Waarom blijf je het doen?
  Ik voel me geroepen, achter de drijvende kracht van de Heilige Geest, door te gaan in afhankelijkheid van Zijn zegen. God is getrouw, Zijn plannen falen niet!
 5. Wat heb je geleerd door je contacten in Oost-Europa?
  Wederkerigheid (we leren van en inspireren elkaar), broederlijke en zusterlijke gemeenschap en leren goed te luisteren. Ook heb ik de cultuur leren kennen.
 6. Wat vind je mooi/krachtig aan het werk van HOE?
  Dat we met betrokken mensen jarenlange ervaring en vertrouwen hebben opgebouwd in Oost-Europa.
 7. Heb je een wijsheid/spreuk/motto dat je met ons wilt delen?
  Wees duidelijk in wie je bent en wat je wilt.

Mooi, we hopen dat je nog veel trainingen zult kunnen geven en samen mag leren “opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.” (Efeze 3)


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

23 september 2021
Thema:

21 september 2021

Stichting HOE maakt het mogelijke om bijbelboekjes in het Roemeens uit te geven. De afbeeldingen zijn van de bekende Nederlandse kunstenaar Kees de Kort (kijkbijbel). Inmiddels zijn 20 van de 28 titels uitgegeven. Zeer waarschijnlijk wordt in 2022 de... Lees meer

17 september 2021

Vrijwilliger Gerrit van Dijk was begin september in Roemenië. Daar kreeg hij een exemplaar van de 398 pagina’s tellende “Ifjúsági Énekeskönyv” (Jeugd Liederenboek) aangeboden. De liederen in deze bundel worden gezongen tijdens de zomerkampen van de CE. De populairste... Lees meer