Situatie migranten in Servië blijft schrijnend

3 februari 2017 - Thema: , , , | Herbert van Daalen

De situatie voor de vastgelopen migranten is Servië verslechtert met de dag. Begin februari is het ’s nachts tegen het vriespunt. De mensen in Belgrado, maar ook in de plaats Síd bij de Kroatische grens schikken zich gelaten in hun lot. Dat constateren de hulpverleners die namens Hulp Oost-Europa (HOE) helpen in Servië.

De partners van Stichting HOE in Belgrado rapporteerden eind januari de volgende cijfers, toen er brood en soep werd uitgedeeld: van de 1.400 geholpen migranten waren er 70 uit Syrië afkomstig. 1.260 komen uit Afghanistan, terwijl de rest uit verschillende landen komt, merendeels Irak en Eritrea.  Onder de migranten in Belgrado zijn zo’n 60 vrouwen van wie er aantal zwanger zijn. Zij zijn in gezelschap van een groot aantal kinderen.

Het aantal jonge mensen tussen 12 jaar en 17 jaar bedraagt tussen de 300 en 350. Deze jongens zijn zonder ouders naar Servië gekomen. De HOE-partners constateren steeds meer ziektegevallen van uiteenlopende aard. Door de extreme koude van de afgelopen weken heerst er veel griep en verkoudheid. Medicatie of medische hulp is er sporadisch voorhanden.

Stichting HOE was de tweede helft van januari nog de enig overgebleven organisatie, die met grote regelmaat hulp bood in de vorm van brood en voedselpakketjes met fruit en koek. De publiciteit van de laatste tijd over de barre omstandigheden van de vluchtelingen heeft een aantal organisaties wakker geschud, die nu ook voedsel, dekens en slaapzakken uitdelen aan de migranten. Deze houden zichzelf warm bij vuurtjes en schuilen in onverwarmde slooprijpe gebouwen zonder ramen en deuren. In de tweede week van februari wordt er weer sneeuw verwacht in Belgrado.


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

22 juni 2022
Thema:

De Baptisten Unie in Moldavië organiseerde van 30 mei tot 3 juni een zomerkamp voor vluchtelingenkinderen. Er kwamen zo’n 120 kinderen op af. Het thema was ‘Gezin, de hoeksteen van de samenleving’. Lees meer

21 juni 2022
Thema:

Ion Miron van de baptistenkerk in Moldavië stuurde een update van de werkzaamheden bij vijf nieuwe opvanglocaties voor kinderen en ouderen. De bouw van de opvanglocaties is financieel mogelijk gemaakt door een RD-actie die in 2019 werd gehouden: Stefan... Lees meer

16 juni 2022