Situatie Roma Oekraïne

5 november 2021 -  | Jaap van der Ham

In Oekraïne verklaarden vijftigduizend mensen bij de laatste volkstelling in 2001 zich tot de etnische Romagroep te behoren, maar dit weerspiegelt niet de werkelijke bevolking van de Roma, in feite waren er toen al drie of vier keer zoveel. Dat aantal is de afgelopen twintig jaar verveelvoudigd. Er moet ook worden opgemerkt dat de meerderheid van de Roma in Oekraïne in het zuidwesten (Transkarpatië) woont.

De werkgelegenheid van de Roma bevolking is laag en werkgevers wijzen hen af ​​omdat ze laaggeschoold zijn en niets anders begrijpen dan diefstal. Als gevolg van de verslechterende economische situatie in Oekraïne leven de Roma in grotere armoede dan ooit tevoren, vaak in omstandigheden die mensen op de proef stellen. Romakinderen die in diepe armoede worden geboren, krijgen te maken met een opeenstapeling van benadeling in vergelijking met anderen van hun leeftijdsgroep.

Ze lopen ook ver achter op het gebied van het uiten van hun emoties, spreken en denken. Ontoereikende voeding, regelmatige hongersnood en bevriezing tijdens koude periodes belemmeren hun ontwikkeling. Als ze naar de kleuterschool gaan, worstelen ze met taal- en gedragsproblemen. Daarom is het belangrijk dat er meer aandacht en zorg is voor Romakinderen die gehinderd worden in hun emotionele en intellectuele ontwikkeling.


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

22 juni 2022
Thema:

De Baptisten Unie in Moldavië organiseerde van 30 mei tot 3 juni een zomerkamp voor vluchtelingenkinderen. Er kwamen zo’n 120 kinderen op af. Het thema was ‘Gezin, de hoeksteen van de samenleving’. Lees meer

21 juni 2022
Thema:

Ion Miron van de baptistenkerk in Moldavië stuurde een update van de werkzaamheden bij vijf nieuwe opvanglocaties voor kinderen en ouderen. De bouw van de opvanglocaties is financieel mogelijk gemaakt door een RD-actie die in 2019 werd gehouden: Stefan... Lees meer

16 juni 2022