Situatie Roma Oekraïne

5 november 2021 -  | Jaap van der Ham

In Oekraïne verklaarden vijftigduizend mensen bij de laatste volkstelling in 2001 zich tot de etnische Romagroep te behoren, maar dit weerspiegelt niet de werkelijke bevolking van de Roma, in feite waren er toen al drie of vier keer zoveel. Dat aantal is de afgelopen twintig jaar verveelvoudigd. Er moet ook worden opgemerkt dat de meerderheid van de Roma in Oekraïne in het zuidwesten (Transkarpatië) woont.

De werkgelegenheid van de Roma bevolking is laag en werkgevers wijzen hen af ​​omdat ze laaggeschoold zijn en niets anders begrijpen dan diefstal. Als gevolg van de verslechterende economische situatie in Oekraïne leven de Roma in grotere armoede dan ooit tevoren, vaak in omstandigheden die mensen op de proef stellen. Romakinderen die in diepe armoede worden geboren, krijgen te maken met een opeenstapeling van benadeling in vergelijking met anderen van hun leeftijdsgroep.

Ze lopen ook ver achter op het gebied van het uiten van hun emoties, spreken en denken. Ontoereikende voeding, regelmatige hongersnood en bevriezing tijdens koude periodes belemmeren hun ontwikkeling. Als ze naar de kleuterschool gaan, worstelen ze met taal- en gedragsproblemen. Daarom is het belangrijk dat er meer aandacht en zorg is voor Romakinderen die gehinderd worden in hun emotionele en intellectuele ontwikkeling.


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

17 mei 2023

Het blad Örömhír (= Blijde Boodschap) is een christelijk jeugdblad met Bijbelvertellingen, christelijke verhalen, tekeningen en puzzels. Vanaf 2023 wordt materiaal ook online aangeboden. Een trend die aansluit bij de leeftijdsgroep van zondagschoolkinderen (9-14 jaar). Örömhír wordt ook gebruikt... Lees meer

5 mei 2023
Thema:

Wil jij je als vrijwilliger inzetten voor kinderen van ouders zonder scholing? Kinderen die alleen met speciale voorbereiding op de basisschool kunnen starten. Enthousiast om samen te werken met andere vrijwilligers, om te reizen en heb je interesse voor... Lees meer

5 mei 2023

Partner Sándor-Zsolt Szabó, directeur van Cristian Endor uit Oradea (Roemenië) bedankt alle giftgevers voor het financieel mogelijk maken van het zomerkamp in 2022. De wens is om in 2023 opnieuw een zomerkamp te organiseren voor kwetsbare kinderen. Dit geeft... Lees meer