Situatie Roma Oekraïne

5 november 2021 -  | Jaap van der Ham

In Oekraïne verklaarden vijftigduizend mensen bij de laatste volkstelling in 2001 zich tot de etnische Romagroep te behoren, maar dit weerspiegelt niet de werkelijke bevolking van de Roma, in feite waren er toen al drie of vier keer zoveel. Dat aantal is de afgelopen twintig jaar verveelvoudigd. Er moet ook worden opgemerkt dat de meerderheid van de Roma in Oekraïne in het zuidwesten (Transkarpatië) woont.

De werkgelegenheid van de Roma bevolking is laag en werkgevers wijzen hen af ​​omdat ze laaggeschoold zijn en niets anders begrijpen dan diefstal. Als gevolg van de verslechterende economische situatie in Oekraïne leven de Roma in grotere armoede dan ooit tevoren, vaak in omstandigheden die mensen op de proef stellen. Romakinderen die in diepe armoede worden geboren, krijgen te maken met een opeenstapeling van benadeling in vergelijking met anderen van hun leeftijdsgroep.

Ze lopen ook ver achter op het gebied van het uiten van hun emoties, spreken en denken. Ontoereikende voeding, regelmatige hongersnood en bevriezing tijdens koude periodes belemmeren hun ontwikkeling. Als ze naar de kleuterschool gaan, worstelen ze met taal- en gedragsproblemen. Daarom is het belangrijk dat er meer aandacht en zorg is voor Romakinderen die gehinderd worden in hun emotionele en intellectuele ontwikkeling.


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

27 januari 2023

De baptistengemeente Golgota in Obreja Veche (Moldavië) is bezig met de bouw van een multifunctioneel centrum voor naschoolse opvang van kinderen en dagopvang van ouderen. Stichting HOE ontving een nieuwe rapportage. Het geld dat beschikbaar gesteld is, is onderdeel... Lees meer

24 januari 2023

Mijn naam is Erzsébet Antal. Ik ben geboren in Szernye, een klein dorp in Transkarpatië. Ik ben moeder van drie kinderen. Ik heb de basisschool in Szernye afgerond. Ik heb in Munkács (Oekraïne) de opleiding voor leerkrachten gevolgd, in... Lees meer

20 januari 2023

De Hongaarse Hervormde Kerk in Oekraïne organiseerde in 2022 zomerkampen in plaatselijke kerkelijke gemeenten: Tivadar, Tiszapéterfalva, Tiszabökény, Dimicső, Tiszaágtelek, KisDobrony, Nagy-Dobrony noord- en zuidkamp, Badaló, NagyBereg, Mezővári, Beregszász en Szernye. In totaal namen 800 kinderen deel aan de zomerkampen.... Lees meer