Stagelopers vanuit Roemenië

19 oktober 2018 - Thema: , , | Marjet Boer-van den Brink

Vier Roemeense thuiszorgmedewerkers waren van 25 tot en met 29 september in Nederland om mee te kijken met de zorg in Nederland. Deze medewerkers werken in een thuiszorgproject in de Roemeense stad Oradea. Het project wordt door Stichting HOE (Hulp Oost–Europa) ondersteund.

Stichting Hulp Oost Europa steunt vanuit het diaconaat de armeren en zwakkeren in de samenleving van Oost Europa. Minder dan 5% van het totale budget van thuiszorg wordt door de Roemeense regering betaald. Thuiszorg is dus grotendeels afhankelijk van giften.  Vandaar ook dat het thuiszorgproject in Oradea van harte gesteund wordt door hen.

Tijdens één van de bezoeken van Stichting HOE aan het thuiszorgproject, kwam van hen de vraag of het mogelijk zou zijn dat een aantal medewerkers een paar dagen konden lopen met de zorg Nederland. Met als doel het vergroten van de kennis en inzichten opdoen. De stichting was hier enthousiast over en heeft het vervolgens georganiseerd.

De vier medewerkers liepen mee bij woonzorgcentrum De Pol en woonzorgcentrum Huize Sint Jozef in Nijkerk, thuiszorg Icare in Nijkerk en Buurtzorg Putten. Tijdens deze dagen werd het de medewerkers steeds duidelijker dat er grote verschillen zijn tussen de gezondheidszorg in Nederland en die in Roemenië. Wat vooral opvalt, is dat er in Nederland veel meer geld beschikbaar is voor de gezondheidszorg dan in Roemenië. Dit is goed terug te zien in de zorg: de Roemeense thuiszorgmedewerker wordt breed ingezet. Voor verzorging, maar, wanneer nodig, ook voor huishoudelijke taken. Ook gaan ze soms met cliënten naar de dokter of halen medicatie voor hen. In Nederland zijn er voor al deze dingen verschillende instanties. Daarnaast zijn er in Nederland hulpmiddelen tot de beschikking bij de cliënt thuis, wat het werken eenvoudiger maakt en wat minder belastend is voor het lichaam. Denk hierbij aan tilliften of glijzeilen om cliënten gemakkelijk in bed te kunnen verplaatsen. In Roemenië kunnen ze hier slechts van dromen.

Ouderen hebben het goed in Nederland. De Roemeense medewerkers keken hun ogen uit in de mooie woonzorgcentra. Ze waren vol bewondering over de manier waarop er met de cliënten werd omgegaan, hoe zij gemotiveerd werden om deel te nemen aan activiteiten en om de dingen die zij zelf kunnen, zelf te doen.

Ondanks dat het onmogelijk is om in Roemenië dezelfde zorg te creëren als in Nederland, hebben de medewerkers wel dingen gezien die zij in Roemenië anders kunnen doen, zodat zij wel betere zorg kunnen verlenen. Bijvoorbeeld het gebruiken van schriften bij de cliënt thuis, zodat je direct kunt rapporteren en de volgende medewerker altijd deze informatie in kan zien. Nu ligt alle rapportage nog op het kantoor. Duidelijk is echter ook geworden, dat hulp vanuit het buitenland noodzakelijk blijft om te kunnen blijven bestaan.

Naast werken was er ook tijd voor wat ontspanning. Zo heeft de groep de toren van Nijkerk beklommen en genoten van het carillon en het mooie uitzicht. Zowel de Roemeense thuiszorgmedewerkers als Stichting HOE kijken terug op een geslaagde week.


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

Gerelateerde projectinfo

Thuiszorg voor ouderen in Oradea

27 januari 2023

De baptistengemeente Golgota in Obreja Veche (Moldavië) is bezig met de bouw van een multifunctioneel centrum voor naschoolse opvang van kinderen en dagopvang van ouderen. Stichting HOE ontving een nieuwe rapportage. Het geld dat beschikbaar gesteld is, is onderdeel... Lees meer

24 januari 2023

Mijn naam is Erzsébet Antal. Ik ben geboren in Szernye, een klein dorp in Transkarpatië. Ik ben moeder van drie kinderen. Ik heb de basisschool in Szernye afgerond. Ik heb in Munkács (Oekraïne) de opleiding voor leerkrachten gevolgd, in... Lees meer

20 januari 2023

De Hongaarse Hervormde Kerk in Oekraïne organiseerde in 2022 zomerkampen in plaatselijke kerkelijke gemeenten: Tivadar, Tiszapéterfalva, Tiszabökény, Dimicső, Tiszaágtelek, KisDobrony, Nagy-Dobrony noord- en zuidkamp, Badaló, NagyBereg, Mezővári, Beregszász en Szernye. In totaal namen 800 kinderen deel aan de zomerkampen.... Lees meer