Sponsoring Romascholen Oekraïne [901601]

Krisztina is een zesjarig meisje in de Unterkarpaten, West-Oekraïne. Ze zit op de kleuterschool en kan goed leren. ‘s Ochtends als ze op school komt, doet ze haar laarsjes uit en krijgt ze pantoffels aan. Ze wast ook haar handen. Dan begint de schooldag, met eerst een vertelling uit de Bijbel. Daarna wordt er drinken, koek en wat fruit gegeten. Dat vindt ze heerlijk, vooral het fruit. Na de schrijfles mag haar klas naar buiten om te spelen, dan nog de tekenles en de lunch, wat eigenlijk een warme maaltijd is. Dan moet ze ook haar tanden poetsen, dat is ze thuis niet gewend. Maar nu doet ze het thuis ook.

‘s Middags is er geen school, dan komen de grotere kinderen naar school, die gaan daar huiswerk maken, dat is eigenlijk best wel logisch want de school bestaat ook maar uit één klaslokaal. Anders kunnen de andere kinderen helemaal niet naar school…

Krisztina komt uit een Romagezin. Sinds de school in het dorp is, zijn haar broers en zussen er ook naar toe gegaan. Haar oudste zus wil nu zelf  juf worden. Eerst wordt ze assistent en als ze goed doorleert, dan kan ze ook juf worden. Haar ouders hoeven niet voor de school te betalen. In de winter krijgt ze van school ook weleens kleren, zoals sokken en een jas en trui. Dat is wel fijn, want het is ‘s winters erg koud bij haar thuis.

In de achterliggende jaren zijn in diverse dorpen in de Unterkarpaten kleuterscholen en pre-schools van de grond gekomen. Deze scholen zijn van essentieel belang bij de integratie van de Roma in maatschappij. Romakinderen mogen wel naar de staatsscholen, maar daar worden ze niet geaccepteerd door medeleerlingen en leraren. Ze worden gediscrimineerd. (Ze zijn dom, ze zijn lui, ze stinken en ze stelen). Om in die situatie verandering aan te brengen is het van cruciaal belang ervoor te zorgen dat ze wel geaccepteerd worden in het reguliere onderwijs.

Samen met de Hongaarse hervormde kerk in Oekraïne zijn er kleuterscholen opgericht. Daar krijgen kinderen in de leeftijd van 3 t/m 6 jaar elementair onderwijs. Daarnaast ontvangen ze een maaltijd. Als ze 6 jaar zijn gaan ze naar de pre-school. Als ze die met succes doorlopen moeten ze klaar zijn om in te stromen in groep 6 van de staatsschool.

De Romaschooltjes hebben zo een brugfunctie richting staatsscholen, maar ook tussen de Romagemeenschap en de maatschappij, waarbij het uitdragen van het Evangelie een heel belangrijke plaats inneemt.

Doelstellingen van het project:

  • Uitdragen van het evangelie aan zigeunerkinderen
  • Kinderen leren zich in een groep te gedragen (kleuters)
  • Kinderen leren dat hygiëne belangrijk is
  • Kinderen leren lezen en schrijven
  • Brugfunctie vervullen richting staatsscholen

Uiteindelijke doel is integratie van de Roma in de maatschappij. Om de doelstellingen te bereiken is het noodzakelijk, dat het voortbestaan van de schooltjes op langere termijn verzekerd wordt. Nieuwsgierig geworden?