Een traditionele Hongaarse kerkdienst

24 oktober 2016 -  | Menno Zetzema

Een groepje mensen staat voor de kerk te wachten tot de dienst van 11 uur begint. Een paar oude vrouwen begroeten elkaar en praten wat. Het is 5 minuten voor 11 als de dominee met zijn vrouw de pastorie uit komt en de deur van de kerk opent. Men wenst elkaar Gods zegen als iedereen z’n plekje zoekt. De mannen zitten aan de ene kant van de preekstoel, de vrouwen aan de andere kant. In totaal zitten er ongeveer 35 mensen in de kerk. In totaal telt deze gemeente 120 leden. De dominee heeft in de hal zijn toga (een mantel) aangetrokken en loopt naar de preekstoel. Wanneer hij langs de rijen loopt, staan de gemeenteleden eerbiedig voor hem op.
Gelukkig heeft hij een harde stem en kan zelfs het oudste gemeentelid hem goed horen zonder microfoon. Na de votum en groet wordt het eerste lied ingezet door de domineesvrouw. Omdat er niemand is die het orgel kan bespelen wordt er a capella gezongen. Men bidt, zingt psalmen en zegt gezamenlijk de geloofsbelijdenis op. Wanneer het gekozen Bijbelgedeelte voorgelezen is en de dominee begint met zijn preek, is er geen geritsel van snoepjes zoals bij ons het geval is. Verschillende vrouwen hebben hun sjaal om hun hoofd gedaan en zitten aandachtig te luisteren. Een oude man zit met gevouwen handen voorover in de bank.
Na de preek wordt weer een lied gezongen en als de dominee voorgaat in dankgebed staat de gemeente op van hun zitplaats.
Daarna geeft hij de zegen mee aan de gemeente en loopt daarna samen met zijn vrouw de kerk uit. Dan volgen de anderen ook en een enkeling stopt wat geld in de collectebus. Mannen en vrouwen staan apart van elkaar nog na te praten bij de uitgang van de kerk en wensen elkaar opnieuw Gods zegen toe.
Daarna gaat iedereen terug naar zijn of haar huis.


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

17 mei 2023

Het blad Örömhír (= Blijde Boodschap) is een christelijk jeugdblad met Bijbelvertellingen, christelijke verhalen, tekeningen en puzzels. Vanaf 2023 wordt materiaal ook online aangeboden. Een trend die aansluit bij de leeftijdsgroep van zondagschoolkinderen (9-14 jaar). Örömhír wordt ook gebruikt... Lees meer

5 mei 2023
Thema:

Wil jij je als vrijwilliger inzetten voor kinderen van ouders zonder scholing? Kinderen die alleen met speciale voorbereiding op de basisschool kunnen starten. Enthousiast om samen te werken met andere vrijwilligers, om te reizen en heb je interesse voor... Lees meer

5 mei 2023

Partner Sándor-Zsolt Szabó, directeur van Cristian Endor uit Oradea (Roemenië) bedankt alle giftgevers voor het financieel mogelijk maken van het zomerkamp in 2022. De wens is om in 2023 opnieuw een zomerkamp te organiseren voor kwetsbare kinderen. Dit geeft... Lees meer