Een traditionele Hongaarse kerkdienst

24 oktober 2016 -  | Menno Zetzema

Een groepje mensen staat voor de kerk te wachten tot de dienst van 11 uur begint. Een paar oude vrouwen begroeten elkaar en praten wat. Het is 5 minuten voor 11 als de dominee met zijn vrouw de pastorie uit komt en de deur van de kerk opent. Men wenst elkaar Gods zegen als iedereen z’n plekje zoekt. De mannen zitten aan de ene kant van de preekstoel, de vrouwen aan de andere kant. In totaal zitten er ongeveer 35 mensen in de kerk. In totaal telt deze gemeente 120 leden. De dominee heeft in de hal zijn toga (een mantel) aangetrokken en loopt naar de preekstoel. Wanneer hij langs de rijen loopt, staan de gemeenteleden eerbiedig voor hem op.
Gelukkig heeft hij een harde stem en kan zelfs het oudste gemeentelid hem goed horen zonder microfoon. Na de votum en groet wordt het eerste lied ingezet door de domineesvrouw. Omdat er niemand is die het orgel kan bespelen wordt er a capella gezongen. Men bidt, zingt psalmen en zegt gezamenlijk de geloofsbelijdenis op. Wanneer het gekozen Bijbelgedeelte voorgelezen is en de dominee begint met zijn preek, is er geen geritsel van snoepjes zoals bij ons het geval is. Verschillende vrouwen hebben hun sjaal om hun hoofd gedaan en zitten aandachtig te luisteren. Een oude man zit met gevouwen handen voorover in de bank.
Na de preek wordt weer een lied gezongen en als de dominee voorgaat in dankgebed staat de gemeente op van hun zitplaats.
Daarna geeft hij de zegen mee aan de gemeente en loopt daarna samen met zijn vrouw de kerk uit. Dan volgen de anderen ook en een enkeling stopt wat geld in de collectebus. Mannen en vrouwen staan apart van elkaar nog na te praten bij de uitgang van de kerk en wensen elkaar opnieuw Gods zegen toe.
Daarna gaat iedereen terug naar zijn of haar huis.


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

26 januari 2024
Thema:

Stichting HOE zoekt een kantoorvrijwilliger die administratieve werkzaamheden op kantoor of thuis uitvoert voor een halve dag of twee dagdelen in de week. Voor meer informatie over deze functie, neem contact op per mail met bureaumanager Allard Selles aselles@stichtinghoe.nl of telefonisch... Lees meer

23 januari 2024

Marinela en haar kinderen Claudia en Fabrizio wonen al 15 jaar in de Alexandru Macedonski-straat in Craiova, in een voormalig genationaliseerd huis, klein en oud. Het huis is niet hun eigendom, maar behoort toe aan het stadhuis. Marinela is... Lees meer