Update uit Servië

24 maart 2021 - Thema: , , , , , , | Neelke de Fijter

Geliefden in Jezus, ik hoop dat het goed met jullie gaat, en met je familie. Ik wil graag delen wat er hier allemaal speelt. De situatie met Covid is niet zo goed: dagelijks komen er meer dan 5000 besmettingen bij en de regels worden steeds strikter. Ook hebben we te maken met een nieuwe ziekte, namelijk vogelgriep. Dit is ontstaan in het water in Kula en daarom was het op het landelijke nieuws dat Vrbas en ons dorp haarden zijn van een nieuw virus. Veel vogels zijn dood en ook veel kippen van mensen.

Vanwege Covid zijn veel mensen thuis en het probleem is dat de hygiëne niet zo goed is. Dus nu is er een uitbraak van schurft in het Romakamp van Zmajevo. Volwassen en kinderen zijn getroffen. Ons team ging een dag voedsel uitdelen in Zmajevo. We deelden warme maaltijden en kleding uit. Ik vond het vreemd om te zien dat de handen van de kinderen er zo anders uitzagen: de huid was roder. Een paar dagen later kreeg ons hele team ook schurft… Dus toen moesten we allemaal in quarantaine. Zo zien weer hoe belangrijk het is om hygiëneproducten te verschaffen aan de mensen. Ik heb de overheid ingelicht en het gezondheidscentrum en zij hebben het gecheckt en medicijnen tegen schurft uitgedeeld.

We hebben regelmatig kerkdiensten en ook huiskringen. De mensen gebruiken mondkapjes en we proberen afstand te houden. Dat lukt niet altijd, vanwege de ruimte. Maar gelukkig blijven mensen met symptomen wel thuis.

Ik wil graag vertellen dat in de periode vanaf januari tot nu tien mensen tot geloof in Jezus zijn gekomen. En ze komen nog steeds naar de kerk.

Verder wil ik ook graag delen dat we een opwekking onder de jongeren hebben. Mirco doet geweldig werk onder de jongeren en de Heer raakt hen echt aan. Ze nemen veel tijd voor gebed. Elke jongeren bidt een uur, zodat er 24 uur per dag gebeden wordt. De Heilige Geest raakt hen krachtig aan, zodat er echt verandering optreedt. Ik ben zo trots op mijn zoon, dat ik hem zie zitten studeren in Gods Woord. Ook neemt hij een uur om te bidden.

We zien deze tijd echt Gods hand en hoe Hij voor ons zorgt. Mensen delen getuigenissen over hoe God voorziet en zorgt. Hier is het getuigenis van een zuster uit de gemeente: “Ik ben mijn baan kwijtgeraakt. Ik heb geen inkomen en dus geen geld om te leven en de rekeningen te betalen. Eerst was ik gestrest over wat er zou gebeuren en hoe dingen nu door konden gaan. Maar ik ging naar mijn Heer en bad. Ik dacht: ‘Wat is mijn grootste nood: geld, gezondheid, mijn huis of wat?’ Deze vraag was zo dringend in mij, dat ik ervoer dat ik de stem van God hoorde: “Wat is je grootste nood?” Ik begon te huilen: “Heer, u bent mijn grootste nood, en uw koninkrijk.” Ik was zo blij om te weten van Zijn genade en liefde voor mij. Hij zal voor mij zorgen. Dagen gaan voorbij en ik heb geen werk, maar toch heb ik eten en kan ik de rekeningen betalen. Ik ben blij en vind vreugde in de Heer. Hij zorgt voor mij. Prijs de Heer.”

We zorgen ook voor ouderen. Dragana gaat bij hen op bezoek, helpt hen en leest de Bijbel met hen.

Elke donderdag hebben we online een bijeenkomst met het leidersteam. We praten dan met elkaar over de noden en de problemen en we doen Bijbelstudie met elkaar. Zaterdags hebben we school voor kinderen, waar we ongeveer vijftig kinderen helpen bij hun huiswerk en waar ze de computer gebruiken om te leren.

  • We vragen om jullie gebed voor ons, voor het kinderwerk: we hebben meer docenten nodig die de kinderen willen helpen bij hun huiswerk.
  • Wekelijks bereiden we driehonderd warme maaltijden. We willen graag naar de vierhonderd, want er is grote nood en mensen vragen om meer eten.
  • Bid ook voor de ouderenzorg.
  • Bid voor ons team dat dagelijks bezig is met het helpen van arme mensen.

We bidden ook voor jullie en we willen jullie bedanken voor de steun die van jullie gekomen is.

Zegen, Aleksandar

PS. Wil je het werk van Aleksandar ondersteunen? Klik hier


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

19 juli 2021
Thema: , ,

Helaas, u bent niet gemachtigd deze pagina te bekijken. Wellicht moet u eerst inloggen om toegang te krijgen tot deze pagina. Lees meer

Stichting HOE  … gelooft dat kinderen en jongeren recht hebben op goed onderwijs. In combinatie met het delen van het evangelie helpt dit kinderen en jongeren te bouwen aan een betere toekomst.  Dit volgt uit onze missie: we willen christelijke... Lees meer

Bericht vanuit Servië, van Aleksandar Subotin, Roma-evangelist in Kucura en omgeving. Geliefden in Jezus, Hopelijk gaat het goed met jullie. Ik wil graag delen wat er de laatste maanden in onze bediening is gebeurd. Het is een van de... Lees meer