Veel huwelijksproblemen in Slowakije

2 april 2018 -  | Albert Heldoorn

Circa 50% van de huwelijken in Slowakije strandt. Een onrustbarend aantal, vooral als je beseft, dat hieronder ook veel huwelijken zijn, die kerkelijk zijn ingezegend. Van de 10 ondervraagde jongeren kennen er maar 1 of 2 een goed voorbeeld van een huwelijk. Hoewel de Hervormde kerk van Slowakije het huwelijk hoog heeft, helpt de kerk mensen in een huwelijkscrisis nauwelijks. Er zijn ook maar weinig kerkelijke gemeenten die het huwelijk en de vragen erom heen centraal stellen. En daarbij komt nog het feit, dat steeds minder mensen de kerken bezoeken in Slowakije.

“Als wij een gezonde maatschappij en een sterke kerk zouden willen hebben, moeten wij gezinnen binnen en buiten de kerk de helpende hand bieden”, zegt ds. Tamás Süll. Het grote aantal echtscheidingen baart hem zorgen. Hij schreef een dissertatie met de titel: “De verhouding tussen man en vrouw in het Oude Testament”. In Komarno in Slowakije houdt hij zich bezig met vraagstukken rondom het huwelijk en heeft hij een huwelijkstherapie ontwikkeld. Zijn praktijk draagt de naam: Rits. Hij biedt er huwelijkstherapie aan voor echtparen. De indruk is, dat de hervormde kerk van Slowakije zijn activiteiten op afstand volgt, maar nog niet overtuigd is van zijn initiatief.

Omdat ds. Süll zoekend is naar goede mogelijkheden voor huwelijkstherapie en omdat hij mede geïnteresseerd is in het vormen van pioniersplekken, heeft Stichtng HOE hem gevraagd naar Nederland te komen om zich hier te oriënteren. Hij komt in de week van 9 april. Op het programma staan verschillende ontmoetingen met predikanten: met ds. Arjan Plaisier, ds. Van den Berg van de IZB, ds. Cees van Harten van Mozaïek Veenendaal, ds. Niels de Jong uit Rotterdam, ds. Van Bart en ds. Het Lam in Harderwijk, dr. W. Verboom uit Harderwijk en ds. Van Velzen uit Amersfoort. Ook Adré Lichtendonk van stichting HOE zal ds. Süll een avond bijpraten over de HGJB-leergang “Hart voor je huwelijk”. Ds. Süll is erg dankbaar voor deze mogelijkheid. Hij heeft toegezegd voor deze site een bijdrage te leveren waarin hij uiteenzet wat hij meeneemt van zijn bezoek aan Nederland.


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

16 april 2019

Vereniging Prisma, de koepel van christelijke ontwikkelingsorganisaties, organiseert komende zomer van 10-13 juli een Summer School met als thema: ‘Christelijke Leiders in de Wereld van Morgen’. Deze zomerschool is bedoeld voor christelijke studenten en pas afgestudeerden van het HBO... Lees meer