Veel huwelijksproblemen in Slowakije

2 april 2018 -  | Albert Heldoorn

Circa 50% van de huwelijken in Slowakije strandt. Een onrustbarend aantal, vooral als je beseft, dat hieronder ook veel huwelijken zijn, die kerkelijk zijn ingezegend. Van de 10 ondervraagde jongeren kennen er maar 1 of 2 een goed voorbeeld van een huwelijk. Hoewel de Hervormde kerk van Slowakije het huwelijk hoog heeft, helpt de kerk mensen in een huwelijkscrisis nauwelijks. Er zijn ook maar weinig kerkelijke gemeenten die het huwelijk en de vragen erom heen centraal stellen. En daarbij komt nog het feit, dat steeds minder mensen de kerken bezoeken in Slowakije.

“Als wij een gezonde maatschappij en een sterke kerk zouden willen hebben, moeten wij gezinnen binnen en buiten de kerk de helpende hand bieden”, zegt ds. Tamás Süll. Het grote aantal echtscheidingen baart hem zorgen. Hij schreef een dissertatie met de titel: “De verhouding tussen man en vrouw in het Oude Testament”. In Komarno in Slowakije houdt hij zich bezig met vraagstukken rondom het huwelijk en heeft hij een huwelijkstherapie ontwikkeld. Zijn praktijk draagt de naam: Rits. Hij biedt er huwelijkstherapie aan voor echtparen. De indruk is, dat de hervormde kerk van Slowakije zijn activiteiten op afstand volgt, maar nog niet overtuigd is van zijn initiatief.

Omdat ds. Süll zoekend is naar goede mogelijkheden voor huwelijkstherapie en omdat hij mede geïnteresseerd is in het vormen van pioniersplekken, heeft Stichtng HOE hem gevraagd naar Nederland te komen om zich hier te oriënteren. Hij komt in de week van 9 april. Op het programma staan verschillende ontmoetingen met predikanten: met ds. Arjan Plaisier, ds. Van den Berg van de IZB, ds. Cees van Harten van Mozaïek Veenendaal, ds. Niels de Jong uit Rotterdam, ds. Van Bart en ds. Het Lam in Harderwijk, dr. W. Verboom uit Harderwijk en ds. Van Velzen uit Amersfoort. Ook Adré Lichtendonk van stichting HOE zal ds. Süll een avond bijpraten over de HGJB-leergang “Hart voor je huwelijk”. Ds. Süll is erg dankbaar voor deze mogelijkheid. Hij heeft toegezegd voor deze site een bijdrage te leveren waarin hij uiteenzet wat hij meeneemt van zijn bezoek aan Nederland.

5 april 2018

Simone en Dennis wonnen als prijs een uitstapje naar Oost Europa. Ze gingen vandaag vanuit Slowakije terug naar Nederland. Hier het verslag van donderdag 5 april: Laatste dag (helaas). Ontbijt bij de gehandicaptenopvang in Ton met zure melk haaaha;... Lees meer

4 april 2018

Dennis en Simone hadden vandaag hun laatste actieve dag met bezoeken in Slowakije. Simone gaf ook getuigenis van een zware tijd waarin zij zonder inkomen zat, maar waarin God juist haar zegende en blijk gaf van Zijn grote trouw.... Lees meer

3 april 2018

Dennis en Simone zijn voor de eerste keer op bezoek in Slowakije, samen met HOE-regiocoördinator Albert Heldoorn. De 36-jarige Dennis heeft een zeer bewogen leven achter de rug: kreeg leukemie op jeugdige leeftijd, was meer dan 20 jaar verslaafd... Lees meer