Voedsel, medicijnen en anderen zaken zijn nodig

21 april 2020 - Thema: , , , | Neelke de Fijter

En God zij dank, Die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van Zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. (2 Kor. 2: 14)

De situatie in ons werkgebied is als volgt.

We zitten nu geïsoleerd in onze huizen en we kunnen niet naar de plaatsen toe waar we normaal gesproken op bezoek gaan. Maar we praten aan de telefoon met de gezinnen en personen uit deze plaatsen. We proberen hen te bemoedigen.

Er zijn meerdere geregistreerde gevallen van corona (één in het dorp Cotesti, één in de stad Curtea de Arges), maar er zijn vele personen die uit Italië, Spanje, Engeland en Duitsland terug zijn gekomen en die nu in quarantaine in hun huis zitten. Sommigen zitten nog steeds in isolatie, anderen hebben dat lang genoeg gedaan en kunnen dus weer naar buiten om de noodzakelijke boodschappen te doen.

We hebben telefonisch gesproken met mensen bij wie we normaal gesproken op bezoek gaan en die zich hebben bekeerd. We hebben met hen Psalm 91 en 93 geleerd en herhaald. We geloven dat deze psalmen heel behulpzaam voor hen en voor ons zijn in de huidige situatie.

We hoorden dat een gemeentelid samen met haar schoonzus, een nichtje en haar dochters een samenkomst hebben gedaan. We waren blij dat te horen.

We hebben ook met mensen uit andere dorpen gesproken. We moedigen hen aan tot God te bidden en te vertrouwen op Zijn beloftes.

Toen we hen de laatste keer bezochten, gaven we hen wat etensvoorraad: olie, suiker, olijven en aardappelen. Later ontdekten we dat die voorraad hen erg goed van pas kwam.

Deze mensen werkten voorheen dagelijks bij andere families, maar nu kunnen ze niet meer werken en hebben ze dus geen inkomen. In deze noodsituatie hebben ze voedsel, medicijnen en anderen zaken nodig.

We vragen God om deze crisis een halt toe te roepen en om het geloof van hen die Hem vertrouwen gezond te houden en meer en meer op te bouwen. We willen hen graag zo snel mogelijk bezoeken en we bidden God daar om.

Moge God jullie allen zegenen die geïnteresseerd zijn in Zijn werk hier en bidden voor deze onfortuinlijke mensen dat ze het evangelie mogen horen.

Stamoiu Aurelian


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

26 mei 2021
Thema:

Helaas, u bent niet gemachtigd deze pagina te bekijken. Wellicht moet u eerst inloggen om toegang te krijgen tot deze pagina. Lees meer

20 mei 2021

Stichting HOE (Hulp Oost-Europa) in Barneveld kijkt net als de rest van de wereld terug op een bewogen jaar 2020. De reguliere inkomsten daalden, maar dankzij een bijdrage van de RD-actie voor Moldavië kwam er uiteindelijk ruim 3 ton... Lees meer

Als jongerencommissie van stichting HOE willen we jongeren uit Nederland in verbinding brengen met mensen in Oost-Europa. We hopen jongeren bewust te maken van de welvaart en vrijheid die we in Nederland soms als vanzelfsprekend ervaren. We willen ze... Lees meer