We hebben hulp en hoop kunnen brengen

30 juni 2020 - Thema: , , , , | Wout van de Water

De nieuwe wereldwijde pandemie, zoals die is veroorzaakt door het coronavirus, heeft op bijna het hele land op een of andere manier effect. Er zijn veel meer slachtoffers dan alleen degenen die besmet zijn. De economische crisis die ontstaan is, raakt voornamelijk de financieel zwakkeren. Dat is dan ook de doelgroep die we hebben geprobeerd te helpen en bij te staan in het overwinnen van allerlei problemen.

Zoals we al verwacht hadden, kregen we veel hulpaanvragen. We hebben geprobeerd om naast financiële hulp ook geestelijke steun aan te bieden. Onze medewerkers hebben lange gesprekken gevoerd met hen die hulp kregen, omdat ze zagen hoe deze eenzame mensen het nodig hadden om hun gevoelens met iemand te delen.

De meest voorkomende oorzaken van deze economische crisis hadden vooral te maken met urgente gezondheidsproblemen of vertraging in het betalen van huur of belangrijke rekeningen. Personen met ernstige gezondheidsproblemen bevonden zich in een nare situatie, omdat het staatsgezondheidsstelsel tijdens de quarantaineperiode gesloten was. Nu ze moesten wachten op veranderingen, verslechterde hun gezondheidstoestand of werden ze gedwongen zich tot alternatieve zorg te wenden, waarvoor ze leningen moesten afsluiten. Deze paar gevallen vertegenwoordigen echter de meest voorkomende, algemene problemen in de samenleving. Zoals je kunt zien in het filmpje, werden vooral eenoudergezinnen en burgers getroffen door de crisis. Zij maken deel uit van dat deel van de samenleving, dat de meeste steun en aandacht van de instellingen nodig heeft.

We konden ook het Woord van God delen en daarmee samen met de noodhulp ook hoop bieden om deze uitzichtloze situatie door te komen. Veel van de mensen die hulp kregen, waren bang om hun appartement te verliezen, maar hulp ontvangen betekende voor hen nieuw leven en nieuwe hoop. We herinnerden hen eraan dat God hen nooit verlaat; Hij helpt altijd iedereen die zich tot Hem wendt.

Voor de langere termijn zijn we optimistisch en hopen we dat de geboden hulp afdoende is om voor een maand of twee in hun onderhoud te voorzien, totdat ze weer kunnen re-integreren in de arbeidsmarkt en een vast inkomen genereren. En door hun gezondheidsproblemen aan te pakken, dat ze weer aan het werk kunnen.

We hebben kleine aanpassingen in onze werkwijze gemaakt, zoals het uitdelen van mondkapjes en desinfecteermiddelen. Aangezien het gebruik ervan overal verplicht is, konden we de kosten voor de hulpontvangers drukken door hen deze items aan te bieden. We zijn erin geslaagd om aan iedereen tien mondkapjes en een fles desinfecteermiddel uit te delen.

We zijn erg dankbaar dat we de effecten van de pandemie dankzij jullie hulp konden verkleinen. Zonder jullie hulp zouden deze mensen een tragisch levensverhaal hebben, maar nu hebben hen met elkaar hoop kunnen brengen. Met het brengen van de hulp hebben we hen ook de kans gegeven om God en Zijn weg te leren kennen. We geloven dat deze Weg geestelijke verandering kan brengen in de levens van hen die hulp ontvingen.

Christian Endeavour Oradea, Roemenië


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

Gerelateerde projectinfo

Thuiszorg voor ouderen in Oradea

17 mei 2023

Het blad Örömhír (= Blijde Boodschap) is een christelijk jeugdblad met Bijbelvertellingen, christelijke verhalen, tekeningen en puzzels. Vanaf 2023 wordt materiaal ook online aangeboden. Een trend die aansluit bij de leeftijdsgroep van zondagschoolkinderen (9-14 jaar). Örömhír wordt ook gebruikt... Lees meer

5 mei 2023
Thema:

Wil jij je als vrijwilliger inzetten voor kinderen van ouders zonder scholing? Kinderen die alleen met speciale voorbereiding op de basisschool kunnen starten. Enthousiast om samen te werken met andere vrijwilligers, om te reizen en heb je interesse voor... Lees meer

5 mei 2023

Partner Sándor-Zsolt Szabó, directeur van Cristian Endor uit Oradea (Roemenië) bedankt alle giftgevers voor het financieel mogelijk maken van het zomerkamp in 2022. De wens is om in 2023 opnieuw een zomerkamp te organiseren voor kwetsbare kinderen. Dit geeft... Lees meer