Winterhulp via Bonus Pastor

13 december 2019 -  | Herbert van Daalen

Stichting Bonus Pastor (Goede Herder) in Roemenië ontving een winterhulpbijdrage van HOE. We kregen een overzicht van personen die zijn geholpen:

  1. István Ferencz is dakloos. Hij kan het zich niet veroorloven een appartement te huren. Hij beheert zijn dagelijks leven vrij goed. Zijn pensioen dekt alleen de maandelijkse uitgaven. Hij woont regelmatig een gespreksgroep met ex-alcoholisten in Cluj bij en hij motiveert andere leden om nuchter te blijven. Soms wordt hem gevraagd een getuigenis te geven tijdens het preventiewerk dat de stichting bij verschillende gelegenheden organiseert.
  2. György Téglás was twaalf jaar geleden deelnemer in het therapiecentrum in Ozd. Hij drinkt inmiddels al negen jaar niet meer en werkt als conciërge op een school in Cluj. Hij heeft een erfelijke aandoening. Vanwege deze problemen heeft hij regelmatig medicatie nodig. Zijn vader had hem uit huis gezet voordat hij het therapiecentrum binnenging. Naast het minimumloon is de winterhulpdonatie een grote hulp. Hij gebruikte de ontvangen donatie voor de huursom en voor medicatie.
  3. Nicu is vorig jaar toegetreden tot het ondersteuningsteam. Na vijf maanden stopte hij met gokken. Sindsdien bezoekt hij regelmatig de ondersteunende groep en wanneer hij niet kan deelnemen, houdt hij contact met andere herstellende gamers. Helaas had hij vorig jaar enorm veel schulden opgebouwd. Zijn eerste huwelijk strandde vanwege zijn gokverslaving. Hij heeft een dochtertje uit zijn eerste huwelijk. Tijdens zijn tweede huwelijk begon hij intensiever te spelen en sloot hij verschillende leningen af. Hij woont in een gehuurde flat, samen met zijn vrouw en zijn tweede dochter. Helaas ontstond er opnieuw een crisissituatie door de schulden. In januari 2019 kwam de executeur naar hen toe om de schulden terug te laten betalen. Bonus Pastor adviseerde hem om naast zijn werk een bijbaantje te nemen. Vanwege zijn doorzettingsvermogen, motivatie en huidige situatie hebben we besloten hem een ​​bedrag toe te kennen om de rekeningen te betalen die tijdens de winterperiode zijn verzameld.
  4. Derzsi Gyöngyvér heeft psychische problemen. Ze heeft een zeer moeilijke jeugd gehad. Ze woont in een klein appartement . Haar enige inkomen komen uit een laag arbeidsongeschiktheidspensioen. Ze heeft voortdurende financiële steun nodig.
  5. György-Imre Nagy woont sinds lange tijd op het economisch achtergesteld platteland. Ze is nu tien jaar geen alcoholist meer en voedt haar twee puberdochters op. Tijdens het winterseizoen zijn de kosten voor verwarming en elektriciteit erg hoog, dus het is niet altijd gemakkelijk om deze te betalen. We hebben ze met een klein bedrag geholpen door een maand huur van het huis te betalen.
  6. István Erdély is een vader van twee kinderen: een 13-jarig meisje en een jongere jongen. Hij was manager van een groot bedrijf. Nu is hij werkloos. Vanwege zijn alcoholisme, depressie en geweld, scheidde zijn vrouw van hem. Hij besloot om te vechten tegen zijn verslaving en volgt nu langdurige therapie in het verslavingstherapiecentrum in Ozd. De financiële steun werd gebruikt om de medische analyses te maken die nodig zijn voor toelating tot de therapie en ook om zijn maandelijkse medicatie te dekken.
  7. András Bartha Zsolt beëindigde vorig jaar zijn vierde therapie in het verslavingstherapiecentrum in Magyarózd. Hij had een moeilijk leven. Hij groeide op met alcoholverslaafde ouders. Zijn grootmoeder voedde hem op. Hij koos de levensstijl van zijn ouders. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf wegens moord. Deze keer sprak de Heer tot hem en hij ervoer wat echte genezing en vrijheid is. Sindsdien werd hij een attente en behulpzame jongeman, die graag wil getuigen onder jongeren tijdens preventiesessies. Zijn één jaar vrijwilligerswerk bij het therapiecentrum loopt ten einde en hij is momenteel op zoek naar werk en een huurwoning. Het winterhulpbedrag is nu een grote hulp voor hem.


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

27 januari 2023

De baptistengemeente Golgota in Obreja Veche (Moldavië) is bezig met de bouw van een multifunctioneel centrum voor naschoolse opvang van kinderen en dagopvang van ouderen. Stichting HOE ontving een nieuwe rapportage. Het geld dat beschikbaar gesteld is, is onderdeel... Lees meer

24 januari 2023

Mijn naam is Erzsébet Antal. Ik ben geboren in Szernye, een klein dorp in Transkarpatië. Ik ben moeder van drie kinderen. Ik heb de basisschool in Szernye afgerond. Ik heb in Munkács (Oekraïne) de opleiding voor leerkrachten gevolgd, in... Lees meer

20 januari 2023

De Hongaarse Hervormde Kerk in Oekraïne organiseerde in 2022 zomerkampen in plaatselijke kerkelijke gemeenten: Tivadar, Tiszapéterfalva, Tiszabökény, Dimicső, Tiszaágtelek, KisDobrony, Nagy-Dobrony noord- en zuidkamp, Badaló, NagyBereg, Mezővári, Beregszász en Szernye. In totaal namen 800 kinderen deel aan de zomerkampen.... Lees meer