“Een wonder dat we uit de Bijbel mogen vertellen”

26 mei 2016 - Thema: , , | Herbert van Daalen

Evangelist Aleksandar Subotin in Kucura stuurde een update van zijn werk: “Als eerste wil ik jullie danken voor het gebed en hulp voor ons werk onder de Roma. In Kucura is elke zondag de kerk vol met bezoekers. Onlangs hadden we een doopdienst met vier dopelingen.

Na ons bezoek aan Tovarisevo gaven drie mensen, twee zussen en een broer, aan ook gedoopt te worden. De broer vertelde dat zijn vrouw en kinderen ziek zijn. Hij vertelde dat ze Jezus hebben leren kennen en Hem willen volgen. We spraken met ze in hun eigen woning. Op tafel lag een half brood en eten uit de vuilnisbak. Er was niet genoeg voedsel voor het hele gezin. Ik hoop dat we ze kunnen helpen aan eten. We hebben ervoor gebeden.

In Kucura hebben we een evangelisatieconcert georganiseerd. Daar kwamen 150 mensen op af. Een van de grootste zegeningen is dat er open deuren zijn om in de plaatselijke kinderopvang en school een keer per maand uit de Bijbel mogen vertellen. Het is een wonder, want het is bij de wet verboden voor andere kerken dan de orthodoxe kerk om het woord van God in openbare gebouwen te delen met anderen. Maar onze God is groter en we zijn dankbaar dat we dit werk mogen doen.

In de kerk in Djurdjevo is er elke zaterdag een kinderclub. We hebben een kinderwerker nodig. Ook hebben we onder andere papier, pennen en kleurpotloden.

Mijn collega Mirco is gestart met een tienerclub op maandagavond. Er komen nu 15 tieners samen. Ze spelen voetbal. Elke vrijdag wordt er een bijbelverhaal verteld. Mirco richt zich in eerste instantie op de probleemjongeren. We zien nu al veranderingen in positieve zien. Ze beginnen nu zelf ook te bidden. Mijn oom is ook actief betrokken bij het missionaire werk.

Mijn vrouw werkt in een kas bij ons huis. Ze plantte 700 tomaten en ongeveer 600 paprika’s. De planten doen het goed en mijn vrouw leert veel over het verbouwen van groenten.

Ik ben vooral bezig met het begeleiden van leiders en stafmedewerkers. Deze mensen zijn van groot belang voor de thuisgroepen.

Elke dag staan er ouderen bij ons op de stoep. Ze vragen om eten. We hopen dat we in de toekomst kunnen delen van wat we in de kas aan het planten zijn, zodat we mensen kunnen helpen aan groenten.

We vragen uw gebed voor ons missionair werk, voor meer helpers, voor een goede opbrengst van de groenten, voor het voedselproject, voor de kinderclub, voor mijn gezondheid, voor het gezin van Mirco en van mijn oom.”


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

Gerelateerde projectinfo

Diaconaat Servië [123060]

5 december 2022

Aurel Bazavan Aurel studeert aan een Bijbelschool. Hij zit nu in het tweede jaar. Aurel is dit gaan doen, omdat hij meer van het Woord van God te weten wil komen, wil groeien als voorganger. Hij wil in de... Lees meer

5 december 2022

Roma in Oost-Europa hebben geen gemakkelijk leven. Dat meld Julianna Micik, onderwijsadviseur van de Hongaarse Hervormde Kerk in Oekraïne. Lage educatie heeft nog nooit zoveel problemen en serieuze consequenties gegeven als nu. Roma hebben altijd wel in armoede geleefd,... Lees meer

2 december 2022

Anasztásia in Oekraïne werd geboren in 2017 als het 4e kind in de familie. Haar moeder staat er alleen voor om de zes kinderen op te voeden. De oudste is Nikoletta, geboren in 2009, dan komt Vitalij, geboren in... Lees meer