Zegeningen en zorgen

9 januari 2019 - Thema: , , | Neelke de Fijter

Geliefden in Jezus,

Allereerst wil ik jullie Gods rijke zegen toewensen voor 2019.

Dank
In het bijzonder dank aan allen die ons hebben geholpen door middel van de actie winterhulp. Hartelijk dank: dankzij uw hulp kunnen we een heleboel broeders en zusters in nood helpen. We willen ook graag bedanken voor alle steun door middel van het transport, voor alle goederen en voor de kerstcadeaus. Honderden kinderen kregen een cadeautje en daar waren ze erg blij mee. Dank ook aan het team dat hier in december was en ons heeft geholpen met het transport en het uitdelen van de spullen aan hen die het nodig hebben.

Zorgen
December was een maand vol zegeningen, maar ook een maand van vele zorgen in ons leven. Mijn broer is overleden, mijn zus had bijna haar baby verloren – ze is namelijk zwanger – en mijn tante ui Djurdjevo heeft leverkanker. Ze is er slecht aan toe, dus bid alstublieft voor haar.
We hebben veel sneeuw hier, wel 40 cm. Deze sneeuw heeft twee van onze kassen verwoest. We hebben hierdoor veel geld verloren en we hopen dat we voor maart de kassen kunnen herstellen. Begin maart hopen we namelijk tomatenplanten te kunnen gaan planten. Bid alstublieft hier ook voor, dat we iemand zullen vinden die ons hiermee kan helpen.
Maar we hebben toch Gods liefde voor ons gezien en we geven Hem daarvoor de glorie. We weten en vertrouwen dat hij Zijn weg met ons zal gaan.

Gebed en een geweldig team
We zijn ook begonnen te bidden voor ons dorp. We wandelen door de straten, op de hoeken, en we zingen en bidden voor grote dingen; dat de mensen in ons dorp open ogen voor God zullen hebben.
Mirko heeft ook iets moois gedaan: hij is met de jeugd naar Novi Sad gegaan. Ze hebben daar een heel mooie avond gehad; voor de meeste jongeren was het de eerste keer dat ze in die stad waren.
Ik ben zo dankbaar voor mijn team.
Mirko heeft meer gepreekt in Kucura en heeft mannenbijeenkomsten georganiseerd.
Mijn vrouw heeft vrouwenbijeenkomsten georganiseerd. Er waren meer dan veertig vrouwen en het onderwerp was ‘Hoe groot is mijn geloof in God’.
Oom heeft veel bijbelstudies in de andere dorpen georganiseerd.

Kinderclub in Vrbas
Bij het Rode Kruis in Vrbas zjin we begonnen met een kinderclub. Er waren vijftig kinderen. De meesten vna hen zijn straatkinderen die bedelen. We hebben een warme maaltijd voor hen bereid en een Bijbelverhaal verteld. Er waren ook veel ouders bij de kinderen en dat vonden we erg bemoedigend.
We zagen een mogelijkheid hoe we onderwijs voor de ouders kunnen organiseren.

Selenca en problemen
We zijn ook begonnen met een grotere bediening met kinderen en Roma in het dorp Selenca. Daar brengen we het evangelie nu ook bij Slowaakse mensen.
Maar in dat dorp hebben we zoveel problemen met de politie. Zo is het voor mij bijvoorbeeld verboden om met de Roma om te gaan en hen hulp te brengen. Na veel gebed heeft God een deur geopend en heb ik 10 januari een gesprek met de burgemeester van de gemeente Bac om over deze problemen te praten, maar ook over mensenrechten en ‘vervolging’.
Bid alstublieft voor ‘open deuren’ bij de gesprek.

Tv
We hebben ook weer een bezoek gehad van de nationale televisieverslaggevers. Ze hebben een reportage gemaakt over winterhulp en de gaarkeuken.

Hartelijk dank voor alle gebeden en steun!

Zegen,
Alex en het team


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

Gerelateerde projectinfo

Geef ons Heden Dagelijks Brood [903000]

16 april 2021

Helaas, u bent niet gemachtigd deze pagina te bekijken. Wellicht moet u eerst inloggen om toegang te krijgen tot deze pagina. Lees meer

15 april 2021

Helaas, u bent niet gemachtigd deze pagina te bekijken. Wellicht moet u eerst inloggen om toegang te krijgen tot deze pagina. Lees meer

15 april 2021

Helaas, u bent niet gemachtigd deze pagina te bekijken. Wellicht moet u eerst inloggen om toegang te krijgen tot deze pagina. Lees meer