Zomerkampen in Kisdobrony en Telek

26 augustus 2022 -  | Herbert van Daalen

Omdat kinderen de toekomst hebben en zijn, ondersteunt stichting HOE kinderwerk in Oost-Europa. Ook onze partners geven op verschillende manieren aandacht aan kinderen, zowel op geestelijk als materieel gebied. Belangrijke activiteiten zijn de jaarlijkse zomer- en evangelisatiekampen, vergelijkbaar met de vakantiebijbelweken in Nederland. Tijdens de vakantieweek staat het kind zijn en groeien in het christelijke geloof centraal. Via het vertellen van Bijbelverhalen, zingen en bidden leren kinderen Christus (beter) kennen. We willen kinderen die niet de financiële mogelijkheden hebben zo’n week te bezoeken een steuntje in de rug geven. De kosten voor één week bedragen 50 euro per kind. Bij dit bedrag zijn de kosten van maaltijden, transport van en naar het kamp, spelmateriaal, lectuur en onkosten voor de leiding inbegrepen.

Wie gunt de kinderen zo’n week niet?

In Kisdobrony en Telek in Oekraïne ondersteunt stichting Hulp Oost-Europa evangelisatiekampen voor Romakinderen. In een andere plaats in Oekraïne worden zomerkampen georganiseerd voor straatkinderen. In Oekraïne kan dit jaar zes weken lang wekelijks voor 60 tot 80 kinderen een zomerkamp worden georganiseerd.


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

27 januari 2023

De baptistengemeente Golgota in Obreja Veche (Moldavië) is bezig met de bouw van een multifunctioneel centrum voor naschoolse opvang van kinderen en dagopvang van ouderen. Stichting HOE ontving een nieuwe rapportage. Het geld dat beschikbaar gesteld is, is onderdeel... Lees meer

24 januari 2023

Mijn naam is Erzsébet Antal. Ik ben geboren in Szernye, een klein dorp in Transkarpatië. Ik ben moeder van drie kinderen. Ik heb de basisschool in Szernye afgerond. Ik heb in Munkács (Oekraïne) de opleiding voor leerkrachten gevolgd, in... Lees meer

20 januari 2023

De Hongaarse Hervormde Kerk in Oekraïne organiseerde in 2022 zomerkampen in plaatselijke kerkelijke gemeenten: Tivadar, Tiszapéterfalva, Tiszabökény, Dimicső, Tiszaágtelek, KisDobrony, Nagy-Dobrony noord- en zuidkamp, Badaló, NagyBereg, Mezővári, Beregszász en Szernye. In totaal namen 800 kinderen deel aan de zomerkampen.... Lees meer