Zomerkampen in Kisdobrony en Telek

26 augustus 2022 -  | Herbert van Daalen

Omdat kinderen de toekomst hebben en zijn, ondersteunt stichting HOE kinderwerk in Oost-Europa. Ook onze partners geven op verschillende manieren aandacht aan kinderen, zowel op geestelijk als materieel gebied. Belangrijke activiteiten zijn de jaarlijkse zomer- en evangelisatiekampen, vergelijkbaar met de vakantiebijbelweken in Nederland. Tijdens de vakantieweek staat het kind zijn en groeien in het christelijke geloof centraal. Via het vertellen van Bijbelverhalen, zingen en bidden leren kinderen Christus (beter) kennen. We willen kinderen die niet de financiële mogelijkheden hebben zo’n week te bezoeken een steuntje in de rug geven. De kosten voor één week bedragen 50 euro per kind. Bij dit bedrag zijn de kosten van maaltijden, transport van en naar het kamp, spelmateriaal, lectuur en onkosten voor de leiding inbegrepen.

Wie gunt de kinderen zo’n week niet?

In Kisdobrony en Telek in Oekraïne ondersteunt stichting Hulp Oost-Europa evangelisatiekampen voor Romakinderen. In een andere plaats in Oekraïne worden zomerkampen georganiseerd voor straatkinderen. In Oekraïne kan dit jaar zes weken lang wekelijks voor 60 tot 80 kinderen een zomerkamp worden georganiseerd.


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

13 september 2023
Thema: ,

Ons nieuwe impactmagazine is uit! We hopen dat we u kunnen inspireren met verhalen uit Oost-Europa. In deze uitgave kunt u lezen: Interview met Menno en Roeline die werken voor het project Pentru Bunica Een dag uit het leven... Lees meer

8 september 2023

In Oekraïne zijn 6 Bijbelvakantieweken gehouden, waaronder in Bótrágy. In totaal namen ruim 300 kinderen en tieners hier aan deel. Elke bijbelweek bestaat uit 4 of 5 dagen. Elke dag was een combinatie van zingen, Bijbelverhaal, verwerking, ontspanning met... Lees meer

5 september 2023
Thema:

Het project PENTRU BUNICA is in 2020 ontstaan. Hierbij waren de vrijwilligers Menno Zetzema en Roeline Peters betrokken, samen met de contactpersonen uit Roemenië van het CE huis (gemeenschapshuis). Zij zijn ervan overtuigd dat het een aansprekend en uniek... Lees meer