Zomerkampen in Kisdobrony en Telek

26 augustus 2022 -  | Herbert van Daalen

Omdat kinderen de toekomst hebben en zijn, ondersteunt stichting HOE kinderwerk in Oost-Europa. Ook onze partners geven op verschillende manieren aandacht aan kinderen, zowel op geestelijk als materieel gebied. Belangrijke activiteiten zijn de jaarlijkse zomer- en evangelisatiekampen, vergelijkbaar met de vakantiebijbelweken in Nederland. Tijdens de vakantieweek staat het kind zijn en groeien in het christelijke geloof centraal. Via het vertellen van Bijbelverhalen, zingen en bidden leren kinderen Christus (beter) kennen. We willen kinderen die niet de financiële mogelijkheden hebben zo’n week te bezoeken een steuntje in de rug geven. De kosten voor één week bedragen 50 euro per kind. Bij dit bedrag zijn de kosten van maaltijden, transport van en naar het kamp, spelmateriaal, lectuur en onkosten voor de leiding inbegrepen.

Wie gunt de kinderen zo’n week niet?

In Kisdobrony en Telek in Oekraïne ondersteunt stichting Hulp Oost-Europa evangelisatiekampen voor Romakinderen. In een andere plaats in Oekraïne worden zomerkampen georganiseerd voor straatkinderen. In Oekraïne kan dit jaar zes weken lang wekelijks voor 60 tot 80 kinderen een zomerkamp worden georganiseerd.


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

17 mei 2023

Het blad Örömhír (= Blijde Boodschap) is een christelijk jeugdblad met Bijbelvertellingen, christelijke verhalen, tekeningen en puzzels. Vanaf 2023 wordt materiaal ook online aangeboden. Een trend die aansluit bij de leeftijdsgroep van zondagschoolkinderen (9-14 jaar). Örömhír wordt ook gebruikt... Lees meer

5 mei 2023
Thema:

Wil jij je als vrijwilliger inzetten voor kinderen van ouders zonder scholing? Kinderen die alleen met speciale voorbereiding op de basisschool kunnen starten. Enthousiast om samen te werken met andere vrijwilligers, om te reizen en heb je interesse voor... Lees meer

5 mei 2023

Partner Sándor-Zsolt Szabó, directeur van Cristian Endor uit Oradea (Roemenië) bedankt alle giftgevers voor het financieel mogelijk maken van het zomerkamp in 2022. De wens is om in 2023 opnieuw een zomerkamp te organiseren voor kwetsbare kinderen. Dit geeft... Lees meer