Ons werk in Moldavië

Dankzij de RD-actie kregen we voor dit project een bedrag van € 574.233,- binnen! Heel hartelijk dank voor uw gift.

 

Met deze prachtige bijdrage zijn kwetsbare kinderen en ouderen in Moldavië geholpen door realisatie van naschoolse opvang en dagbesteding voor ouderen.

Door het werk van lokale kerken ontvangen kinderen via de naschoolse opvang een beter bestaan. Het is van belang voor hun verdere leven dat kinderen ervaren dat er mensen zijn die liefde geven vanuit het christelijk geloof.

Door dagbesteding ouderen uit hun isolement te halen en daarmee een menswaardig bestaan geven. Vanuit de positieve houding van de medewerkers krijgt het evangelie gestalte door oog en oor te hebben voor deze doelgroep.

Stichting HOE ervaart de afgelopen periode van samenwerking als Gods trouwe zorg voor de meest kwetsbaren in Moldavië. Wij hebben vertrouwen in de periode die voor ons ligt om veel kwetsbare kinderen en ouderen een menswaardig bestaan te geven.

“Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.” Hebreeën 10: 23-24

Wat doen we allemaal in Moldavië? Samen met de Bapist Union in Moldavië willen we hulp bieden aan kinderen en ouderen in Moldavië

 

Naschoolse opvang in Moldavië

Bij de naschoolse opvang krijgen de allerarmsten een warme maaltijd, wordt er een Bijbelverhaal verteld, christelijke liederen geleerd en gezongen en mogen we iets van de liefde van de Heere Jezus laten zien.

Wat kost een warme maaltijd per kind?

– Een hele schoolweek kost €12,50

– Een schoolmaand kost €50

– Een heel schooljaar kost €450

Helpt u mee met dit prachtige project? Voor slechts €37,50 geeft u een kind een maand lang te eten!

 

Dagbesteding ouderen in Moldavië

Het platteland loopt leeg en ouderen komen alleen te staan. Vaak kunnen niet meer voor zichzelf zorgen en vereenzamen. Deze ouderen zijn aan barmhartigheid overgeleverd.

Barmhartig omzien naar de naaste is een opdracht die de kerk in Moldavië voelt en daar handen en voeten aan wil geven. De kerk zoekt hulp om kinderen en ouderen te helpen om zich geliefd te weten.

Op talloze plaatsen zowel in dorpen als in steden zijn ouderen die vanwege de grote armoede (nagenoeg geen inkomen)  en het ontbreken van sociale voorzieningen,  een mensonwaardig bestaan leiden.

Het komt steeds vaker voor dat ouderen niet (meer) bezocht worden door eigen kinderen. Ook dit is negatief resultaat van het feit dat veel jonge gezinnen wegtrekken naar het buitenland om daar geld te verdienen. Dat lukt lang niet altijd met als gevolg dat men niet of moeilijk kan terugkeren naar Moldavië vanwege ontbrekende middelen voor de reiskosten.

 

Wij willen graag ouderen uit een isolement halen door dagactiviteiten met een maaltijd aan te bieden. Helpt u mee?

Bijbehorende downloads