Wat maakt HOE uniek?

Onze missie

Wij willen christelijke gemeenten in Oost-Europa helpen om inhoud te geven aan de opdracht van Jezus Christus: omzien naar de naaste in diaconaat, gemeenteopbouw en christelijk onderwijs.


Onze visie

We geloven dat God ons in wil zetten om in navolging van Christus samen met mensen in Oost-Europa te werken aan het zichtbaar maken van Gods Koninkrijk.
We geloven dat de samenleving in Oost-Europa christenen nodig heeft om het verschil te maken.
We geloven dat christenen de roeping hebben recht te doen aan de meest kwetsbaren.
We geloven dat we dat alleen kunnen bereiken door samen te werken met christenen en kerkelijke gemeenten in Oost-Europa.
We geloven dat het van belang is om christenen in Oost-Europa, met bestaande christelijke netwerken, diaconaal, pastoraal en missionair toe te rusten.
We geloven dat kinderen en jongeren recht hebben op goed onderwijs. In combinatie met het delen van het evangelie helpt dit kinderen en jongeren te bouwen aan een betere toekomst.


Doelgroepen en programma’s

Stichting HOE richt zich op de volgende doelgroepen: kinderen en jongeren, ouderen, meest kwetsbaren, Roma en leidinggevenden in kerkelijke gemeenten. We hebben deze groepen ondergebracht in vier programma’s:

 1. Hoop voor kwetsbaren,
 2. Hart voor Roma,
 3. Toekomst voor kind en jongeren
 4. Geloofsopbouw

Werkwijze

HOE wil dienen vanuit zorg, betrokkenheid, liefde en afhankelijkheid van God.

 • We streven naar versterking van eigenaarschap van onze partners in Oost-Europa en beperken zoveel als mogelijk de natuurlijke afhankelijkheidsrelatie door uit te gaan van het partnerschapmodel.
 • We nemen verantwoordelijkheid in het versterken van de Nederlandse gemeenten in het kader van wederkerigheid.
 • Alhoewel we als vrijwilligers onze taak op ons nemen, streven we naar professionaliteit. We beseffen dat we moeten samenwerken om onze opdracht uit te voeren.
 • We willen in een veranderende omgeving, zowel in Oost-Europa als in Nederland, onze rol vervullen, in samenwerking met plaatselijke gemeenten, kerken en christelijke organisaties die deze gemeenten steunen.
 • Partnership vraagt dat we opdrachten, taken en projecten zorgvuldig opstarten en bewust afronden, betrouwbaar zijn en met respect onze relaties onderhouden.

Kernwaarden

 • Barmhartigheid door praktische hulp en concrete projecten. Barmhartigheid is de praktische vertaling van de liefde voor de naaste zoals de Bijbel dat aanreikt.
 • Gedeeld geloof is daarbij een belangrijke drijfveer. Het staat voor tweerichtingsverkeer en gelijkwaardigheid waarin Bijbel en gebed centraal staan.
 • Activeren, ontwikkelen, ondersteunen en verdiepen van relaties vormen de basis voor het samen groeien, waarbij lokale projecten, persoonlijk contact en het ontwikkelen van visie uitgangspunten zijn.
 • Door de gezamenlijke geloofsbasis is ondersteuning waardevol, waarbij er sprake is van bewogenheid, aandacht en respect.

Voorlichting en fondsenwerving

HOE geeft voorlichting en informatie aan kerken, instellingen, particulieren en lokale werkgroepen in Nederland over de situatie en de problematiek van de christenen in Oost-Europa en de hulpverlening aan hen. HOE werft fondsen door middel van het ontwikkelen van activiteiten om geld en middelen te verwerven om de missie van HOE te verwezenlijken.

Bijbehorende downloads