Nalaten

Stichting HOE ontvangt jaarlijks enige inkomsten uit legaten en nalatenschappen, die in grote erkentelijkheid tegenover de legataris (gever) en dankbaarheid voor de ondersteuning van het werk van de stichting worden aanvaard. Het is u wellicht bekend: u mag een bedrag – legaat – of (een gedeelte van) de erfenis nalaten aan instellingen en stichtingen die het algemene nut beogen (zeg maar: een goed doel).

Het wordt door onze stichting zeer op prijs gesteld. Bij testament kan door u bepaald worden dat een of meer personen en/of instellingen een bedrag, een voorwerp of registergoed zullen krijgen uit de nalatenschap.

Wilt u onze stichting begunstigen en iets nalaten, vermeldt dan in uw testament: ‘Ik legateer, vrij van rechten en kosten, uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden, onder bijberekening van rente, aan Stichting Hulp Oost-Europa te Barneveld (Kamer van Koophandelnr: 41179675) een bedrag in contanten van € …,..’ Ook wanneer u al een testament heeft, kunt u via de notaris daarin alsnog een legaat laten opnemen. Wanneer u over deze mogelijkheid via onze notaris nader geïnformeerd wilt worden, dan kunt u contact opnemen met de bureaumanager van onze stichting, Allard Selles, telefoon (0342) 420 554 of info@stichtinghoe.nl.

Let op dat de naam van de stichting in uw legaat klopt. Zie artikel.

Bijbehorende downloads