Nalaten

Het is u wellicht bekend: u mag een bedrag – legaat – of (een gedeelte van) de erfenis nalaten aan stichtingen die het algemene nut beogen, zeg maar: een goed doel. Het is prachtig als mensen het werk van stichting HOE zó belangrijk vinden dat ze ons opnemen in hun testament. Op deze manier kunnen mensen in Oost-Europa bouwen aan een hoopvolle toekomst. Een mooie reden om stichting HOE op te nemen in uw testament. Mogelijk overweegt u om (een deel van) uw erfenis door een testament na te laten, om zo uw idealen te laten voortleven na uw overlijden. Dit proces vraagt om weloverwogen keuzes. Wij denken daarin graag met u mee.

Neem contact op met de bureaumanager Allard Selles (0342) 420 554 – info@stichtinghoe.nl.

Let op dat de naam van de stichting in uw legaat klopt. Zie artikel.

Bijbehorende downloads