Filter op land

Filter op thema

Projecten

In Oekraïne worden in het Romacentrum in Csonkapapi toerustingscursussen gegeven aan 100 Roma. Om dit werk mogelijk te maken is niet alleen uw financiële steun maar ook uw gebed... lees meer

Roemenië Zuid is een nieuw gebied voor Hulp Oost-Europa. We willen ons daar gaan richten op toerusting van christelijk gemeenten en het stimuleren van missionair werk. Deze activiteiten kunnen... lees meer

Vakantie vieren is voor de meeste Nederlanders vanzelfsprekend. In Oost-Europa is dat niet zo. Zeker niet in tijden van crisis, zoals nu, waarin vele mensen hun baan zijn kwijtgeraakt.... lees meer

In samenwerking met een uitgeverij in Roemenië geven we jaarlijks Roemeenstalige miniboekjes met tekeningen van Kees de Kort uit. Het Nederlands Bijbelgenootschap, die in het verleden in Nederland een serie boekjes uitgaf met de... lees meer

Deze naschoolse opvang wordt gerund door een predikanten echtpaar. Dagelijks komen hier 40 kinderen die na schooltijd een warme maaltijd krijgen en daarna worden geholpen met hun huiswerk. Een... lees meer

Regelmatig ontvangen we vragen voor ondersteuning van kleine diaconale projecten of persoonlijke noden. Het doel van dit project is om persoonlijk leed of specifieke noden in een christelijke gemeente... lees meer

HOE heeft contacten met vijf Roma-voorgangers in Servië. Zij ondernemen allerlei diaconale activiteiten. Zowel de directe ondersteuning van Roma-gezinnen als het werken aan het nemen van diaconale verantwoordelijkheid krijgen... lees meer

Voice of the Gospel in Polen is een interkerkelijke christelijke non-profit ministerie opgericht door de Poolse protestantse kerken en de christelijke radio-organisatie Good News Broadcasting Verenigd Koninkrijk. “We willen via... lees meer

Slowakije heeft vrijwel geen gehandicaptenzorg. In het gebied rondom de stad Komarno wonen zo’n driehonderd mensen met een verstandelijke en lichamelijke handicap. Voor hen is er geen enkele opvang.... lees meer